ESert
NOVES EINES DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
EEB160001
COAC

Lloc
Demarcació de l'Ebre
Ramon Berenguer IV 26, principal
43500 Tortosa (Tarragona)
977 44 19 72

Dates
3 de març de 2016,
Horari

de 10 a 14 hores,
Durada 4 hores  

Director/docent
Anna Mauri Boix, Cap de Visat de la Demarcació de l'Ebre,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes

Objectius

El curs pretén mostrar l’aplicabilitat del nou software, i permetre que els assistents dominin amb garanties la seva utilització, des de la concepció de l’edifici, fins a les seves instal·lacions, solucions singulars de l’envolvent, llibreries de materials i ponts tèrmics, etc, per tal de poder justificar els documents HE0 i HE1 del CTE i realitzar la certificació energètica.

Programa

  Programa

  10:00-11:00 Justificació DB HE0 i HE1

                      Certificació energètica i tràmits Icaen

 11:00-11:30 Pausa

 11:30-14:00 Herramienta unificada Lider-Calener. 

                     Cas pràctic. Habitatge unifamiliar entre mitgeres

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de l'Ebre
Ramon Berenguer IV 26, principal
43500 Tortosa (Tarragona)
977 44 19 72

Dates
3 de març de 2016,
Horari

de 10 a 14 hores,
Durada 4 hores  

Director/docent
Anna Mauri Boix, Cap de Visat de la Demarcació de l'Ebre,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.