ESert
Gestió econòmica d'un despatx d'arquitectura
EGI1160302
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 30 de març i 6 d’abril de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
Jose Maria Gutierrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes que vulguin aprofundir i analitzar la gestió econòmica del seu despatx o pels que vulguin preparar-se per a obrir el seu propi despatx.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és la d’obtenir les eines i coneixements per a ajudar a transformar un despatx en una empresa d'arquitectura.

Programa

1era jornada - dia 30 de març de 2016

0. Presentació

1. L’estudi d’arquitectura com a empresa.

¿Què és una empresa?

La necessitat d’organitzar-se com a empresa.

2. Càlcul d’honoraris.

Conceptes bàsics.

-          La banalització de la professió.

-          Els arquitectes i el diner.

-          L’arquitecte vol guanyar diners.

-          L’arquitecte deu saber guanyar diners.

-          Què fa l’arquitecte per guanyar diners?

-          Un últim consell.

Segons barems.

Segons hores invertides.

Càlculs per clients privats.

Càlcul per l’administració.

3. La proposta d’honoraris.

4. La negociació.

5. El contracte.

6. El control econòmic del projecte.

La planificació del projecte.

La necessitat d’apuntar les hores.

Control de canvis – increment d’honoraris.

7. Seguiment econòmic de l’encàrrec.

Control econòmic dels col·laboradors.

8. La factura.

La necessitat de facturar.

Estratègies per a facturar al llarg del projecte.

9. El seguiment de la factura.

10. La satisfacció del client.

11. El control de qualitat del treball (els certificats de qualitat).

La falta de qualitat dels projectes dels arquitectes.

El “full de dades inicials” i la “normativa aplicable”.

El “full de seguiment”.

El control del replanteig.

El “full de presentats”.

La satisfacció del client.

12: Noves tendències: BIM.

 

2ona jornada - dia 6 d’abril de 2016

1. Criteris empresarials.

Filosofia empresarial. Principis i objectius.

Què? Com? Qui? Quan?

Com muntar una empresa d’arquitectura? (I com desmuntar-la?)

2. DAFO

Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

3. Pla de màrqueting.

4. Control polític de l’empresa (organigrama)

Consell d’administració.

Director general.

Gerent.

5. Algunes reflexions.

6. El pressupost anual (la carta de navegació de l’empresa).

Decisions prèvies: Despeses directes i despeses indirectes.

Previsió de vendes.

Previsió de despeses.

El cost hora promig.

Hores potencials.

7. Anàlisi del pressupost.

8. Control del pressupost. El còmput de resultats.

9. Advertències.

10. Les inversions. Les amortitzacions.

11. Els beneficis.

12. La tresoreria.

13. La pòlissa de crèdit.

 

DOCENT: Jose Maria Gutierrez, arquitecte de 080 arquitectura


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 30 de març i 6 d’abril de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
Jose Maria Gutierrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.