ESert
Participació en taules de treball per a la creació del pla de formació en BIM per a l'administració pública local
EBC3160313
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Es proposa els dijous 21/04, 28/04, 5/05 i 12/05/2016,
Horari

Es proposa de 16 a 18h,
Durada 8 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Equips de treball d'ajuntaments que desenvolupin alguna o diverses de les següents funcions:
  • Redacció de projectes.
  • Direccions d’obra tant d’obra nova com rehabilitacions i urbanització.
  • Direccions d’execució en els projectes d’instal·lacions tant d’obra nova com rehabilitacions i urbanització.
  • Redacció d’amidaments i pressupostos.
  • Seguiment del manteniment d’edificis i espais urbanitzats.
  • Desenvolupament de plànols per la redacció de projectes, aixecaments de plànols, plànols “as build”.
  • Preparació de presentacions.
La participació en aquesta taula de treball està restringida a treballadors vinculats a les administracions públiques.

Objectius

Creació d'un pla de formació en BIM a mida dels estàndards de treball i procediments més habituals dels ajuntaments en projectes, obres i gestió d'edificis i espais públics. 

Programa

Noves dates: els dijous 21/04, 28/04, 5/05 i 12/05/2016
 
Format: taules de treball que seguiran la següent metodologia:
 
1. Caracterització dels procediments habituals i les competències de cadascun dels agents implicats en aquests procediments.
2. Definició d'uns procediments estàndard basats en la metodologia BIM i de les noves competències que hauria de desenvolupar l'equip per treballar amb aquests procediments
3. Detecció dels gaps entre les competències necessàries i els perfils competencials actuals.
4. Definició del programa de formació (continguts, quadre docent, metodologia d’aprenentatge, format, horaris, etc) i acompanyament del procés de canvi. El programa es modularà per tal de permetre els itineraris formatius a mida més adients per a cada persona i equip.
 
S'estima una dedicació de 2 hores per setmana durant aproximadament 4 setmanes, en funció del desenvolupament de les taules de treball i el nombre de participants.

Si estàs interessat en participar
pots enviar les teves dades clicant al vincle que trobaràs a baix amb l'etiqueta "Matriculació Oberta", fent constar en l'espai "Comentaris" els teus crèdits (titulació acadèmica, administració pública en la què treballes, departament, càrrec i funcions que exerceixes).
 
Organitza: l'Escola Sert COAC i el Grup de Treball de BIM del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Es proposa els dijous 21/04, 28/04, 5/05 i 12/05/2016,
Horari

Es proposa de 16 a 18h,
Durada 8 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.