ESert
CAMPUS PROFESSIONAL ANFAPA: SATE Sistema d'aïllament Tèrmic per l'exterior per a façanes, en obra nova i rehabilitació
EBC4160507
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
31 de Maig de 2016,
Horari

De 11h a14h,
Durada 3 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

   

 

Professionals del sector de la construcció, tant d'obra nova com de rehabilitació.

Objectius

Coneixement del sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior per façanes SATE que evita l'aparició de ponts tèrmics i augmenta la inèrcia tèrmica de l'edifici.

Programa

El SATE és un sistema d'aïllament tèrmic de façanes per l'exterior, consistent en un panell aïllant que s'adhereix al suport amb adhesiu i/o fixació mecànica, el qual es protegeix amb un revestiment constituït per una o varies capes aplicades directament sobre ell.

 

Tècnicament destaquen, per reduir l'aparició de ponts tèrmics, al tractar-se d'un sistema exterior i continu minimitza l'aparició de ponts tèrmics els quals son més habituals en aïllaments interiors i discontinus situant-se en els cantells de forjats.

 

Tanmateix, augmenten la inèrcia tèrmica dels tancaments evitant les oscil·lacions tèrmiques ja que la major part de la massa de les parets es troba en l’interior de l'aïllament, per això s'estabilitzen les temperatures interiors i es redueix la despesa energètica de calefacció i refrigeració.

Per últim, cal destacar, que en obres de rehabilitació, al tractar-se d'un sistema que es col·loca per l'exterior, no disminueix la superfície habitable de l’habitatge, ni pertorba als seus usuaris durant la seva execució. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA

1.     Descripció del sistema

Conceptes generals i descripció del sistema SATE.

2.     Beneficis del sistema SATE

-       Supressió de ponts tèrmics. 

-       Eliminació de condensacions.

-       Confortabilitat, augment de la inèrcia tèrmica.

-       Optimització de la superfície útil.

-       Rehabilitació tèrmica de façanes sense desallotjament dels habitatges. 

3.     Posada en obra del sistema

-       Preparació dels suports i recomanacions abans de la seva aplicació.

-       Col·locació, distribució i fixació de les plaques.

-       Aplicació de les capes d'armadura, els perfils d'arrencada i els de rematada.

-       Tipologia i característiques dels revestiments d'acabat.

-       Punts singulars, portes, finestres, ampit, alers, cavalló, etc.

4.     Exemple pràctic rehabilitació i estalvi.

      -   Conceptes generals i descripció del Sistema SATE.

 

 Ponents:

- ANFAPA: José Ruiz Ocete, Responsable de producte.

- ANDIMAT: Yago Masso, Director Tècnic.

 

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.

2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net

3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.

4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ANFAPA
Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
31 de Maig de 2016,
Horari

De 11h a14h,
Durada 3 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.