ESert
Curs de valoracions immobiliàries
EFI1160601
COAC

Lloc
Delegació de l'Alt Empordà
Plaça de l'Esglèsia, 6
17600 Figueres (Girona)
972 50 50 33

Dates
els dimecres 15 i 22 de juny i 6 i 13 de juliol de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte. Professor associat d?arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística a l?UPC. Professor associat d?Urbanisme a la UDG.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics interessats en la temàtica del curs.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és la d’obtenir les eines i coneixements per a la realització de les valoracions immobiliàries a través dels diversos mètodes.

Programa

T1 - 15 de juny de 2016:        

.   Introducció a les valoracions immobiliàries. Els mètodes de valoració. L’informe de valoració. L’Ordre ECO/805/2003. Valoracions a efectes hipotecaris.

.   El mètode  de valoració per comparació de de mercat.

 

DOCENT: Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte. Professor associat d’arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística a l’UPC. Professor associat d’Urbanisme a la UDG.

Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya a Barcelona i Girona.

 

T2 - 22 de juny de 2016:        

.   El mètode de Cost de Reposició.  El mètode residual estàtic. El mètode de capitalització de rendiments.

 

DOCENT: Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte. Professor associat d’arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística a l’UPC. Professor associat d’Urbanisme a la UDG.

Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya a Barcelona i Girona.

 

T3 -  6 de juliol de 2016        

.   Valoracions fiscals: Valoració cadastral; valoració a efectes de l’Impost de transmissions, successions i donacions i valoracions a efectes de plusvàlua.

 

DOCENT: Jordi Bernat i Falomir, arquitecte. Professor associat d’arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística a l’UPC

Agencia Tributària de Catalunya, Coordinador de valoracions immobiliàries.

 

T4 - 13 de juliol de 2016:          

.   Valoracions a efectes expropiatoris

 

DOCENT: Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte. Professor associat d’arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística a l’UPC. Professor associat d’Urbanisme a la UDG.

Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya a Barcelona i Girona. 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Delegació de l'Alt Empordà
Plaça de l'Esglèsia, 6
17600 Figueres (Girona)
972 50 50 33

Dates
els dimecres 15 i 22 de juny i 6 i 13 de juliol de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Jordi Duatis i Puigdollers, arquitecte. Professor associat d?arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística a l?UPC. Professor associat d?Urbanisme a la UDG.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.