ESert
Reconeixement i Avaluació d'edificis existents. La ITE 2.0
ELL1160501
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
19/26 MAIG I 2 JUNY,
Horari

16:00 - 20:00,
Durada 12 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Tècnics interessats en afrontar amb solvència professional els reptes que planteja la nova Inspecció Tècnica d’Edificis d’Habitatges dins l’àmbit català (ITE.2.0)

Objectius

El Decret 67/2015, de 5 de maig, per el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges obre una nova etapa en la gestió del parc residencial existent, amb la introducció de canvis substancials respecte de l’anterior model.

El curs te per objectius donar a conèixer aquest nou marc normatiu i, específicament, capacitar als participants en el reconeixement, i avaluació de l’estat de conservació d’edificis d’habitatges existents, en la redacció del Informe IITE i dels documents vinculats (comunicats, eficiència, accessibilitat, llibre de l’edifici); finalment, també es vol tractar la gestió dels processos que se’n poden derivar (comunicats, mesures cautelars, diagnosi, intervencions, etc).

En tractar-se d’un curs de metodologia pràctica, en paral·lel a la transmissió de continguts, es reclamarà la participació activa dels alumnes en fòrums, exercicis i discussions en un entorn cordial i virtual, així com la realització d’un exercici pràctic assimilable a un encàrrec professional.

Objectius específics:

- informar sobre el nou marc legislatiu relatiu a l’edifici existent
- aportar eines pel reconeixement dels components i sistemes constructius
- formular criteris per la detecció i avaluació de lesions i deficiències
- oferir recursos per tal d'afrontar amb solvència professional la redacció del informe
- proposar metodologies per l’avaluació integral de l’edifici
- donar a conèixer mecanismes per la seva gestió

Programa

•marc normatiu i nou model IITE (0.5h)
•metodologia d'inspecció. límits de la inspecció visual. diagnosi (1h)
•programari web ITE. recomanacions per la redacció del document (2.5h)

•reconeixement i criteris d'avaluació de defiències en obra grossa (4h)

•reconeixement i criteris d'avaluació de deficiencies en instal.lacions. (1.5h)
•avaluació accessibilitat i eficiència (0.5h)
•derivades de la ITE: diagnosi, mesures cautelars, infrahabitatge, certificats d'aptitud, programa de rehabilitació, informes verificació, llibre de l'edifici existent. (2h)

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
19/26 MAIG I 2 JUNY,
Horari

16:00 - 20:00,
Durada 12 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.