ESert
ESCOLA D'ESTIU: Aparadorisme i visual merchandising_2ed
EBC2160604
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/06/2016 al 29/07/2016,
Horari

Dimarts i divendres d'11:00 a 14:00h i dimecres 27.07.16,
Durada 33 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, arquitecta,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aparadorisme i Visual Merchandising a Escola Sert COAC

A arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se o aprofundir en el desenvolupament del disseny, redacció, execució i gestió de projectes destinats al disseny d'aparadors i el visual merchandising.

Curs inclòs a "ESCOLA D'ESTIU 2016: Amb la voluntat d’impulsar la formació dels arquitectes col·legiats, l’Escola Sert ha programat a partir del proper mes de juny, una sèrie de cursos intensius amb un descompte del 50% per a arquitectes col·legiats al COAC per tal de respondre a la constant evolució del sector, acompanyant a l’arquitecte en el desenvolupament del seu exercici professional i en l’exploració dels nous perfils d’ocupació. (Descompte inclòs en el preu publicat)

Objectius

L'APARADOR i EL VISUAL MERCHANDISING són els vehicles fonamentals de comunicació entre el comerç i els clients potencials, sintetitzant i reflectint el producte que es ven i com es ven.

A causa de la forta crisi econòmica que estem patint i la creixent competència existent, l'aparador ha agafat una rellevància sense precedents com a reclam per a convertir als visitants en possibles consumidors, així com l’exposició de producte interior, degut a la forta competència en tots els sectors.

El comerciant és conscient d'aquesta nova situació i busca professionals especialitzats per a donar resposta a aquesta nova necessitat. Aquesta, doncs, és una oportunitat professional per als arquitectes.

 

Objectius del curs:

 • Donar eines als treballadors del sector comerç i als especialistes (o als que ho vulguin ser) per optimitzar la visibilitat i l’entorn del punt de venda.
   
 • Proporcionar i formar en les tècniques per donar continuïtat i moviment al punt de venda, tant a nivell de promocions i estacionalitat com a nivell de comunicació, il·luminació, mobiliari, color, aparadorisme i visual merchandising.

 • Proporcionar tècniques de creació de l’aparador així com de tota la col·locació del producte a l’interior de la botiga (visual merchandising).

 • Formació en la història de l’aparadorisme i el visual merchandising per conèixer diverses creativitats sobre els aparadors.

 • Optimització del punt de venda, tant a nivell formal com a nivell de costos.

Programa

1. Nocions generals i breu introducció a la Història de l’Aparadorisme i el Visual Merchandising
Històricament, l’Aparadorisme, o més concretament, el Visual Merchandising, són l’embrió d’un sector molt més ampli anomenat Retail (comerç al detall). Cal repassar la història per conèixer el punt de partida i les eines primàries i bàsiques que han anat evolucionant al llarg del temps.

2. Tendències
Cal estar al dia dels moviments del sector, tant a nivell formal com a nivell de props (material d’atrezzo). Hi ha grans cadenes/marques que dibuixen les tendències i al voltant de les quals la resta agafa idees per a cada campanya.

3. Aparadorisme 
Cal dotar de tècniques així com d’eines a l’aparadorista, per tant, en aquest apartat caldria diferenciar entre:

 • Elements materials de l'aparador: són tots aquells utensilis (props) que ajuden a muntar l’aparador. Des de diversos materials de construcció per crear els entorns fins als maniquins que composaran l’espai i el mobiliari de recolzament.

 • Composició i disseny de l'aparador: són totes aquelles tècniques i normes bàsiques d’aplicació que ajuden a crear l’espai i que conformen les lliçons essencials de l’aparadorisme.

4. Visual Merchandising 
Les eines a treballar són molt similars a les de l’aparadorisme però s’extrapolen a l’interior de la botiga. No només és important l’aparador sinó que també ho és la disposició del producte a l’interior.

 • Layout: cal crear uns recorreguts interiors a les botigues per aconseguir que l’usuari s’hi mogui per tot arreu. Aquest punt s’estudia des de la creació/optimització de la distribució espacial de la botiga (Layout). On s’ubiquen les taules promocionals, com distribuïm les gòndoles, a on col·loquem els emprovadors i les caixes de pagament, etc. Cal crear zones fredes i zones calentes i no deixar cap cantonada de la botiga sense punts d’atracció.

 • Mobiliari: d’altra banda, cal conèixer els diversos formats de mobiliari i el seu ús específic dins de cada secció. Com i per a què serveix cada element i quins materials es poder fer servir i quins no són aptes. Alhora, pensar en tots els elements que ens calen per optimitzar la visió del producte.

 • Il·luminació i teoria del color: una correcta elecció de les lluminàries i de les zones que volem il·luminar aporten augments de venda considerables, no només a nivell de bona il·luminació de producte, reproduint cromàticament el color, sinó que també a nivell d’eficiència energètica (reducció de consums energètics i optimització de la climatització). Per aconseguir una bona reproducció cromàtica i una il·luminació adequada caldrà conèixer el comportament de cada color, per tant, es farà una breu introducció a la teoria del color per controlar el seu comportament davant la llum.
   

5. Comunicació al punt de venda: tant a l’aparador com a l’interior 
Cal conèixer la matriu bàsica de la comunicació (1/ Marca; 2/ Navegació entre productes i famílies; 3/ Inspiració; 4/ Comunicació sobre preu; 5/ Informació General) per poder distingir els diversos nivells comunicatius que té una botiga. No és el mateix informar sobre el preu d’un producte que donar missatges sobre la marca. Per tant, caldrà detallar quin llenguatge i quins suports materials es poden utilitzar en cada cas.

6. Exercici d’aprenentatge 
Per tal d’aprofundir en tot el coneixement adquirit, es proposarà un exercici al llarg del curs que després serà valorat per tot el professorat. Caldrà aplicar totes les tècniques adquirides i justificar-les davant el tribunal. Durant les classes es podran fer totes les consultes necessàries per tal d’ajudar als alumnes a tractar amb la matèria.

Programa detallat

Aclariments

Anul·lacions:
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/06/2016 al 29/07/2016,
Horari

Dimarts i divendres d'11:00 a 14:00h i dimecres 27.07.16,
Durada 33 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, arquitecta,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.