ESert
ESCOLA D'ESTIU: Fotografia d'arquitectura
EBC1160702
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 29/06/2016 al 27/07/2016,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 19.00 h,
Durada 15 hores  

Director/docent
Andres Flajszer, arquitecte i fotògraf d'arquitectura,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en la documentació fotogràfica de projectes i obres d’arquitectura.

Curs inclòs a "ESCOLA D'ESTIU 2016: Amb la voluntat d’impulsar la formació dels arquitectes col·legiats, l’Escola Sert ha programat a partir del proper mes de juny, una sèrie de cursos intensius amb un descompte del 50% per a arquitectes col·legiats al COAC per tal de respondre a la constant evolució del sector, acompanyant a l’arquitecte en el desenvolupament del seu exercici professional i en l’exploració dels nous perfils d’ocupació. (Descompte inclòs en el preu publicat).

Objectius

        

Assolir els coneixements teòrics i les habilitats tècniques bàsiques per a realitzar reportatges fotogràfics de qualitat sobre obres d’arquitectura, pròpies o d’altres, al llarg de totes les seves fases (projecte construit, seguiment de l’obra, patologies, maqueta, ....). S’inclouen casos pràctics.

Programa

Sessió 1, 29/06/2016

Llum, matèria i representació.

- Llum i espectre visible, latitud d'exposició del sistema de visió humana (visual còrtex) vs. òptica fotogràfica

- Diferents tipus de càmeres, suports i materials fotosensibles. Analògic vs. digital, halur de plata vs. picture element (píxel)

- La representació del paisatge i l'entorn urbà construït, partint de una síntesi històrica fins a aconseguir una narrativa contemporània. Relació entre el sistema de representació i objecte / subjecte representat (pintura, dibuix, càmera fosca, etc.)

Sessió 2, 6/07/2016

Aspectes tècnics de formació, captació i fixació de la imatge

- Rang dinàmic i sistemes de mesurament paramètrica de la lluminositat i contrast d'escenes. Fotòmetres, sistema de zones i histogrames.

- Temperatura de color i balanç de blancs. Diferents fonts i tipus de llum i el seu control a través de mecanismes fotogràfics (control del cabal de llum o

diafragma, temps d'exposició o obturació, etc.)

- Tipus de càmera (de la compacta al gran format). Anàlisi elemental de les seves components.

- Diferents tipus d'òptiques i la seva incidència en l'enquadrament i la representació de la imatge.

- Material fotosensible en les seves diferents formats. Del halur de plata als sensors digitals d'imatge.

- Anàlisi d'una varietat d'imatges de diferents autors emprant els conceptes anteriorment exposats (enquadraments, contrastos d'escena, òptica emprada, tipus d'exposició, etc.)

 

Sessió 3, 13/07/2016

Gestió de la imatge digital

- Sistema d'Bitmap (bits & bytes)

- Gestió d'arxius digitals en diversos formats (jpg, tiff, psd, CR2) a la plataforma Adobe CC (Adobe Bridge i Adobe Photoshop)

- Mapes, espais i perfils de color

- Revelat de la imatge en càmera raw i els seus controls paramètrics

- Diferents formats gràfics, composició de gif (graphic interchange format)

 

Sessió 4, 20/07/2016

Sortida conjunta per realitzar un survey fotogràfic al voltant d'una zona urbana i / o edifici particular

- Sortida de grup per posar en pràctica els conceptes apresos durant el desenvolupament de les sessions teòriques prèvies. El recorregut es pot desenvolupar en una determinada zona urbana que permeti fotografiar diverses escenes i diferents escales objectuals, del paisatge urbà al detall constructiu. Serà necessari portar una càmera de fotos; es recomana disposar de càmera réflex digital (ideal cos Canon o Nikon amb possibilitat d'intercanviar òptiques) o càmera semi-compacta digital (en ambdós casos la càmera hauria de ser capaç de generar arxius RAW (.cr2, .crw, .ari, .arw, etc)).

 

Sessió 5, 27/07/2016

Exposició i anàlisi de l'exercici realitzat

Exposició per part dels alumnes de les fotografies realitzades durant la sortida en la sessió 04. Les mateixes seran analitzades i valorades amb la participació d'algun fotògraf o editor convidat.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 29/06/2016 al 27/07/2016,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 19.00 h,
Durada 15 hores  

Director/docent
Andres Flajszer, arquitecte i fotògraf d'arquitectura,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.