ESert
A.I. : Curs Autodesk® Revit® Architecture 2016 - AVANÇAT a Girona
EGI1160601
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimarts i dijous 28 i 30 de juny i 5, 7, 12 i 14 de juliol de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel 51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin fet el curs d'introducció o que tinguin una base i vulguin aprofundir.

Objectius

Al final del curs l'alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d'errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte. Així també l'alumne serà capaç d'editar i crear famílies amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà usar catàlegs proporcionats per industrials i cases comercials, personalitzar els seus projectes i crear una llibreria pròpia.

Programa

NOTA: el curs es farà al  PARC TECNOLÒGIC de la UdG, edifici Giroemprèn o Centre d’Empreses, Sala B (mes de juny) i la Sala A (mes de juliol).

 

MOTIVACIÓ

 

Aquesta és una formació presencial dirigida a persones amb coneixements en el disseny BIM (Building Information Modeling) que vulguin aprofundir en l'organització i gestió de projectes.

 

REQUISITS

És requisit que l'alumne conegui amb els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i sigui capaç de realitzar un projecte arquitectònic bàsic en Revit.

 

METODOLOGIA

Durant el curs s'aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s'ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d'aquest programari per part dels alumnes.

 

PROGRAMA

 

SECCIÓ 1: GESTIÓ

 

MÒDUL 1: DOCUMENTACIÓ AVANÇADA DE PROJECTES EN REVIT

1.1 ESTILS D'OBJECTE: Utilització dels estils d'objecte per al disseny i presentació del projecte a escala global.

1.2 MODIFICACIONS DE VISIBILITAT - GRÀFICS: Modificacions de visibilitat / gràfics per a vistes individuals, sense modificar l'estructura el projecte.

1.3 FILTRES VG: Creació i utilització de filtres per agilitar la presentació d'objectes en el projecte.

1.4 GRÀFICS EN VISTA PER EXEMPLAR: Modificar gràfics en vista per exemplar per realçar o diferenciar únicament el/els objectes seleccionats.

1.5 LLEGENDES: Creació de llegendes mitjançant anotacions i descripcions dels elements.

1.6 PERSONALITZAR FAMÍLIES PER A PRESENTACIÓ: Personalització de famílies d'alçat, secció, nivells i graelles.

 

MÒDUL 2: ORGANITZACIÓ AVANÇADA DE PROJECTES EN REVIT

2.1 ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTES: Organització navegador de projectes mitjançant nous paràmetres de vista.

2.2 PLANTILLES DE VISTA: Realització de plantilles de vista per a les diferents disciplines projectuals i nivells de treball.

2.3 OPCIONS DE DISSENY: Creació de diferents opcions de disseny per determinar la millor opció en paràmetres econòmics, de disseny i funcionalitat.

2.4 ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE PER FASES: Organització del projecte per fases en funció d'estat, etapa o modificació del projecte.

 

MÒDUL 3: GESTIÓ DE TREBALL EN EQUIP

3.1 INTRODUCCIÓ AL TREBALL EN EQUIP: Introducció al treball en equip mitjançant la utilització de subprojectes per a la seva divisió i coordinació entre diferents arxius.

3.2 SUBPROJECTES: Creació de subprojectes per a la divisió del treball en funció de la seva disciplina, àrea o bloc amb un mateix servidor.

3.3 CREACIÓ DELS MODELS CENTRAL I LOCAL: Creació dels arxius central i locals per al desenvolupament del projecte per als diferents membres del despatx.

3.4 PERMISOS DE MODIFICACIÓ I SOL·LICITUDS: Enviament de sol·licituds per a la modificació d'elements creats en subprojectes que no són utilitzats per altres usuaris.

3.5 TREBALL SOBRE ARXIUS VINCULATS: Coordinació i gestió dels arxius vinculats per evitar els errors de construcció del projecte.

 

SECCIÓ 2: MODELAT AVANÇAT

 

MÒDUL 4: ELEMENTS CONSTRUCTIUS AVANÇATS

4.1 CIRCULACIÓ: ESCALES: Creació de diferents tipologies d'escales amb diferents desembarquis i acabats.

4.2 CIRCULACIÓ: RAMPES: Creació de rampes mitjançant diferents opcions.

4.3 PERFILS 2D: Creació de perfils per a la seva col·locació en diferents elements, baranes, murs, escales.

4.4 SOLUCIONS CONSTRUCTIVES MURS I FORJATS: Solucions en les trobades de murs, sòls i murs a partir d'unions entre elements i jerarquia de les seves capes constructives.

 

SECCIÓ 3: FAMÍLIES

 

MÒDUL 5: CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (I)

5.1 PLÀNOLS DE REFERÈNCIA: Introducció als plànols de referència i les seves propietats bàsiques.

5.2 PARÀMETRES DE COTA I ESQUELET DE FAMÍLIA: Creació dels paràmetres de cota. Creació i comprovació de l'esquelet.

5.3 EXTRUSIÓ: Extrusió de les peces que defineixen una família.

5.4 PARÀMETRES DE MATERIAL: Col·locació del paràmetres de material en les formes creades.

5.5 FAMÍLIES NIADES: Creació d'operacions en la família niada.

5.6 TIPUS DE FAMÍLIA: Creació de diferents tipus de família.

 

MÒDUL 6: CREACIÓ I EDICIÓ DE FAMÍLIES (II)

 

6.1 FAMÍLIES BASADES EN AMFITRIÓ: Creació de famílies que necessiten un amfitrió per a la seva col·locació en el projecte.

6.2 PLÀNOLS DE REFERÈNCIA (II): Explicació dels plànols de referència.

6.3 LÍNIES DE REFERÈNCIA: Introducció a les línies de referència i plànols de treball.

6.4 BUIT D'AMFITRIÓ: Creació de l'ordre buit en mur.

6.5 PARÀMETRES DE COTA: Creació dels paràmetres de cota.

6.6 PARÀMETRES DE VISIBILITAT: Utilització dels paràmetres de visibilitat per controlar la visibilitat dels elements en el projecte.

6.7 LÍNIES SIMBÒLIQUES: Creació de línies simbòliques per la representar famílies en 2D.

6.8 FORMES BUIDES: Utilització de formes buides per modificar parcialment l'element amfitrió.

 

MÒDUL 7: FAMÍLIES AVANÇADES

 

7.1 FAMÍLIA BASADA EN LÍNIA: Realització de família basada en línia pel controlar numèricament la seva dimensió durant la seva col·locació.

7.2 GENERACIÓ FAMÍLIES NIADES: Creació de famílies niades com a components de famílies complexes.

7.3 PARÀMETRES ENTRE FAMÍLIES: Associació de paràmetres entre famílies niades i el projecte.

7.4 TIPUS DE FAMÍLIES: Creació del paràmetre "Tipus de Famílies" per poder seleccionar entre totes les famílies niades en el projecte de la mateixa categoria.

7.5 CONDICIONALS: Creació de fórmules condicionals per definir el valor de paràmetres.

 

MÒDUL 8: CREACIÓ DE MASSES AVANÇADES I COMPONENTS IN SITU

 

8.1 SISTEMA DE MUR CORTINA AMB PATRÓ: Creació de masses sòlides i superfícies per a l'aplicació d'un sistema de mur cortina.

8.2 PATRÓ DE SUPERFÍCIE: Col·locació del patró de treball en cadascuna de les superfícies dividides.

8.3 COMPONENT BÀSIC: Creació d'un component de mur cortina basat en un patró.

8.4 COMPONENT ADAPTATIU: Creació de components adaptatius.

8.5 ESTRUCTURES ESPACIALS: Creació de components basats en un patró d'estructura 3D.

8.6 BIGUES ADAPTATIVES: Creació de components adaptatius en una única adreça.

 

 

DOCENTS: Pixel 51 – www.pixel51.net

 


Aclariments

NOTES:

1.       L'alumnat ha de portar un ordinador portàtil en el qual s'hi pugui instal•lar el programa Revit.

 Les característiques mínimes de l'ordinador han de ser:


Sistema operatiu: Windows®7 32-bit Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium.
Processador: Intel: Intel® Pentium®, Intel® Xenon® o i-Series. AMD: equivalent a l'Intel amb tecnología SSE2. RAM: 4 GB. Disc dur: 5 GB d'espai lliure. Monitor: 1280 x 1024 amb true color.Targeta gràfica: 256 MB.

2.       Aquestes son les característiques de la formació:

-          Tots els professors són Autodesk Revit Certified Instructors

-          Els cursos sempre es fan sobre l'última versió disponible del software.

-          Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.

-          Instruccions de descarrega, instal·lació.

-          Documentació en pdf.

-          Certificat oficial de Autodesk per a l'alumne en finalitzar el curs

-          Vídeos online per a la recuperació de sessions a alumnes que no puguin assistir a classes.

-          Possibilitat per a l'alumne d'aconseguir el Revit Certified Professional després de completar els dos nivells (és necessari superar un examen presencial)

 

NOTA 2: el curs es farà al  PARC TECNOLÒGIC de la UdG, edifici Giroemprèn o Centre d’Empreses, Sala B (mes de juny) i la Sala A (mes de juliol).

NOTA 3: Està programat fer el curs a les Delegacions i a Girona durant els mesos de setembre i octubre de 2016.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimarts i dijous 28 i 30 de juny i 5, 7, 12 i 14 de juliol de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel 51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.