ESert
ESCOLA D'ESTIU: Amidaments, pressupostos i certificacions amb Presto (2a edició). Curs per videoaula a través d'Internet
EEL0160704
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
5, 7, 12, 14, 19 i 21/07/2016,
Horari

De 10h a 13h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Eduardo Minguijón,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a professionals del món de la construcció que vulguin aprendre a desenvolupar pressupostos a partir dels amidaments d’un projecte arquitectònic amb el software Presto 2016.

Per seguir i aprofitar el curs no cal tenir cap coneixement previ de Presto, tot i que és recomanable disposar d'uns coneixements bàsics de Windows a nivell d'usuari i estar familiaritzat amb pressupostos de construcció.

Els assistents que ja coneguin Presto obtindran eines avançades per a la gestió de projectes (project management), la planificació d'obres o la migració de dades BIM.

Aquest curs es fa per videoaula a través d'Internet

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements necessaris per navegar amb desimboltura per una obra de Presto, buscar i trobar informació concreta, ser capaç d'importar, editar i crear pressupostos de construcció amb amidaments a partir de fitxers CAD i BIM, ajustar preus i imports, elaborar les certificacions d'obra i imprimir i exportar informació als formats més habituals.

Programa

01. INTRODUCCIÓ A PRESTO
02. CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS
03. DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES
04. AMIDAMENTS DETALLATS
05. PRESSUPOSTOS I AMIDAMENTS AMB REVIT – INTEGRACIÒ BIM 
06. MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST
07. IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR
08. CERTIFICAR AMB PRESTO
 
Programa detallat de sessions:
 
Abans que comenci el curs cada alumne rebrà un correu electrònic amb un vincle adjunt que li permetrà donar d'alta una llicència d'ús de Presto vàlida durant 30 dies, necessària per al seguiment del curs.
 
01. INTRODUCCIÓ A PRESTO
 
Estructura del curs: un mètode senzill pas a pas 
Què és Presto i què pot fer per mi? 
Com es "navega" per una obra de Presto? 
Finestres principals, subordinades, esquemes i columnes 
Formats compatibles amb Presto 13. Com importar arxius Presto, Excel i BC3. 
Com organitzar els nostres arxius, quadres de preus i informes 
Carpetes predeterminades. Perfils d'usuari i aparença

02. CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS
 
Crear una obra nova. Mètodes 
Propietats de l'obra: percentatges, arrodoniments, dates i altres 
Entitats i agents de l'edificació 
Quadres de preus i sistemes de codificació: normalitzats, locals i internacionals 
Crear capítols i subcapítols 
Crear unitats d'obra amb i sense descomposició 
Crear preus bàsics: materials, maquinària, mà d'obra ... 
Crear percentatges: mitjans auxiliars, costos indirectes ... 
Crear preus auxiliars 
Introduir, copia i edita textos ampliats
 
03. DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES
 
Duplicar conceptes 
Modificar preus, descripcions i descomposicions 
Copiar conceptes dins d'una mateixa obra 
Treballar amb referències o bancs de preus 
Copiar conceptes entre obres i des de referències
Operar sobre conceptes: modificar, copiar i duplicar 
Substituir conceptes bàsics i partides, sense perdre quantitats ni amidaments 
Operar sobre textos i miniatures
 
04. AMIDAMENTS DETALLATS
 
Quantitats directes i mesura detallada 
Activitats: què són i per a què serveixen 
Fórmules, referències a amidaments i subtotals manuals i automàtics 
Repetició de valors i dimensions 
Copiar amidaments entre partides 
Operar amb amidaments i anul·lar línies d'amidaments 
Estats d'aprovació del pressupost: inicial, modificat i probable 
Amidaments assistits sobre fitxers CAD: Presto lector de plans DWG
 
05. PRESTO COST'IT: INTEGRACIÓ AMB REVIT
 
Introducció a Presto COST-IT
Exportació: de Revit a Presto
El model BIM en Presto: estructura, tipus i elements. Dades i paràmetres
Vincles entre el model i el pressupost. Tratzabilitat bidireccional
Assignació d'unitats d'obra a elements del model (en Presto)
Importació: de Presto a Revit
Assignació d'unitats d'obra a elements del model (en Revit)
Dels amidaments BIM als seu pressupost complet en dos passos
Completar el pressupost amb elements no modelats
Gestió de canvis en el model BIM
 
06. MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST
 
Tipus de preus: preus directes, bloquejats i descompostos 
Operacions sobre preus: modificar, bloquejar, operar i ajustar 
Filtres, màscares i expressions 
Ajustar el preu de conceptes descompostos 
Ajustar el Pressupost d'Execució Material 
Preparar el Pressupost de Licitació
 
07. IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR
 
Els informes de Presto Pressupostos 
Els altres informes útils, però no habituals, de Presto 
El Plec de Condicions particular de l'obra 
Exporta a Word, PDF, Excel i BC3 
El disseny i la personalització d'informes de Presto 
Crear variants personalitzades: afegir preguntes, logotips, signatures i textos
 
08. CERTIFICAR AMB PRESTO
 
Introducció a les certificacions 
Fases, dates i estats 
Mètodes i recomanacions 
Certificacions parcials, a l'origen, a compte i per percentatge 
Certificació per Estats d'Aprovació d’un pressupost 
Modificats, pendents i preus contradictoris 
Els informes de certificacions

 

Aclariments

Els requisits de Presto són bàsics, equivalents als que pot requerir un paquet Office (Word, Excel, ...), Autocad, etc ...
Això si, el sistema operatiu ha de ser Windows (XP, Windows 7, 8 i 10) i pot servir qualsevol ordinador PC adquirit fa 5, 6 o fins i tot més anys.

Requisits del sistema més detallats:

  • Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2012 o 2008
  • Els complements inclosos en la instal·lació de Presto requereixen tenir instal·lada la versió 4.0 de .NET Framework
  • Terminal Server requereix llicència multiusuari
  • Resolució mínima 1024 x 768
  • L'ordinador on s'instal·la Presto requereix una connexió a Internet per realitzar el procés d'activació
  • L'ordinador on s'instal·la el dispositiu físic requereix un port USB o paral·lel, segons el model
  • Les xarxes requereixen el protocol TCP / IP, fins a la versió IPv4, amb l'ordinador que tingui el sistema d'autorització accessible mitjançant adreça IP fixa o un nom DNS, i un port obert.

Aquest curs es realitza amb la col·laboració de Presto, que cedirà llicències gratuïtes als alumnes durant el temps que duri el curs més un mes més.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
5, 7, 12, 14, 19 i 21/07/2016,
Horari

De 10h a 13h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Eduardo Minguijón,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.