ESert
CAMPUS PROFESSIONAL Rehabilitació Energètica: Sistema traditerm flexible (SATE/ETICS) i sistema prefabricat autonetejable ETIX
EBC4160902
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
20 de Setembre de 2016,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes Tècnics i enginyers.

Objectius

Conèixer diferents solucions per a la rehabilitació energètica d'edificis. 

 

Programa

11:45h Benvinguda i acreditacions

 

12:00h Sistema Prefabricat autonetejant ETIX

- Avantatges dels sistemes prefabricats

- Gama d'acabats i textures

- Sistema ETIX

- Característiques autonetejants i descontaminants

- Assaigs

 

13h Sistema Traditerm Flexible (SATE/ETICS).

- Introducció als Sistemes Traditerm (SATE/ETICS)

- Gama d'acabats decoratius.

- Sistema Traditerm Flexible – Máxima durabilidad. Característiques i comparativa amb sistemes SATE tradicionals.

- Exemples d'obres.

 

14h Refrigeris

Aclariments

1. Les places de les activitats son limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.

2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net

3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.

4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
FYM
Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
20 de Setembre de 2016,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.