ESert
Postgrau PROJECTANT L'HOTEL DEL SEGLE XXI (2a edició) Curs presencial i per Videoaula a través d'Internet
EBC1161101
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/01/17 al 14/06/17,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 80 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals relacionats amb l'arquitectura, la construcció i la gestió d'equipaments hotelers i turístics. 

Objectius

Aprofundir en l’arquitectura i el disseny de la industria hotelera i assolir el coneixement necessari per a especialitzar-se en el disseny d'equipaments hotelers, desenvolupant totes les eines necessàries per entendre el cicle del procés de disseny, construcció, rehabilitació, manteniment i gestió. 

El Postgrau planteja un enfocament actualitzat, tant teòric com pràctic, presentant-se al llarg de les sessions continguts innovadors que permetin desenvolupar les solucions pràctiques per poder aprofundir en la preparació específica.

En el Postgrau es planteja la participació de tots els actors involucrats a la industria hotelera i turística: promotors e inversors, professionals de la direcció i la gestió turística, proveïdors de serveis, grups d'usuaris, interioristes, enginyers, light designers, altres especialistes, ..., etc., i especialment arquitectes en exercici dins de l'àmbit, amb l'objectiu de desenvolupar amb èxit les oportunitats professionals que la creixent activitat del sector ofereix als arquitectes.

Podeu consultar aquí els informes i indicadors de referència:

-Observatorio Industria Hotelera Española. Informe PWC

-Expectativas 2016 Turismo. Informe Deloitte

 -Barcelona guanyarà habitacions d’hotel al 2016

 -El 80% hoteles españoles, mas de veinte años sin rehabilitar

Programa

MÒDUL 1
 
Sessió 1 · 25/01/17
Tots els hotels del món: la transformació del panorama hoteler
Tipologies de cadenes i clients, definició del mercat i evolució del turisme. Tendències i mercat, l'evolució i diferenciació d'usuaris. Què fem i per què ho fem? Quan el producte és una experiència.
Docent: Florencia Cueto, professora en Turisme y Direcció Hotelera
Todos los hoteles. Viabilidad y concepción del proyecto hotelero
Tots els hotels. Viabilitat i anàlisi de l'aprofitament. Pressupost: costos, gestió, manteniment. Renovació: estratègia i oportunitat de mercat. Eines per a la presa de decisions.
Docent:  Daniel Isern, arquitecte especialitzat en hoteles
 
Sessió 2 · 01/02/17
Normativa i dimensionat
Tipologies: hotel i alberg. Llicència d'activitat.
Docent: Xavier Alcalà, arquitecte tècnic auditor ambiental
 
Sessió 3 · 08/02/17 
Programa, programa, programa
Programa d'hotel: anàlisi funcional d'àrees, estructura i diagrama funcional. Estudis de circulació i fluxe de personal intern, personal extern i usuaris (clients). Durabilitat i manteniment: materials, mobiliari, equipament fixe. Accés, àrees comunes, habitació, àrea de treball i serveis. Casos d'estudi: the back of the house de diferents projectes.
Docent: Daniel Isern, arquitecte especialitzat en hoteles
Visita a l'hotel ohla barcelona
 
Sessió 4 · 15/02/17 
La operativa: cuina
Funcionament i ordre, tipologies de cuina. Opcions de menjar i necessitats específiques. 1a gamma a 4a gamma. Només esmorzars o tot junt.
Docent: Jordi Gargallo, Grupo Serhs, i Romain Fornells, Chef Caelis
 
Sessió 5 · 22/02/17
Criteris de disseny i diferenciació
Docent: Jónathan Fernández, arquitecto corporativo en NH Hoteles
Project i Facility
Descripció i límits de cada part. On acaba l'edifici i comença l'hotel? Diferencies de contractació entre client i explotador. Ordre i documentació.
Docent: Felip Neri, arquitecte i director de Integrated Facility Management
 
Sessió 6 · 01/03/17
Look and feel i la documentació del projecte d'interiorisme
Conceptes genèrics i tendències. Desenvolupament de "look and feel": joc de pluja d'idees. Color/Textura... Marketing. Desenvolupament d'un concepte d'hotel per a una gran cadena: del "look and feel" al resultat final.
Docent: Salut Juan, interiorista
Project management 
AC Hoteles, exemples de desenvolupament d'hotels: Cotton House versus AC Barcelona
Docent: Sergio Triviño, cap d'operacions AC Hoteles
 
Sessió 7 · 8/03/17 
Senyalètica hotelera: concepte de marca i grafisme
Disseny i concepte de la marca. Conceptes generals de tipografia. De l'aparcament al bany: cartells "bonics" vs cartell d'evacuació. Sistemes de senyalització. Sistemes de senyalització: directoris, balisa, identificacions,...
Docent: David Espluga, dissenyador gràfic i psicòleg industrial
 
Sessió 8 · 22/03/2017
Exposició de les pràctiques - hotels visitats durant el curs
Correcció conjunta.
Docent: Daniel Isern, arquitecte especialitzat en hotels
 
 
 
 

MÒDUL 2
 
Sessió 9 · 12/04/17 
Acústica
DB HR. Estudis de vibracions, estudis de soroll. Mapes acústics de les ciutats. Atenuacions de DB en fusteries, detalls de trobades, opcions d'aïllaments als soroll.
Docent: Joan Cardona, enginyer acústic
 
Sessió 10 · 19/04/17 
Instal·lacions 1: plantejament del projecte des de cero
Dimensionat d'instal·lacions. Espais. Dimensionats i estratègies d'actuació en obra nova.
Docent: Lluïsa Sánchez, arquitecte especialista en instal·lacions

Sessió 11 · 26/04/17 
Instal·lacions 2: rehabilitació
Dimensionat d'instal·lacions. Espais. Dimensionats i estratègies d'actuació en rehabilitació. 
Docent: Lluïsa Sánchez, arquitecte especialista en instal·lacions
 
Sessió 12 · 03/05/17 
Instal·lacions 3: gestió i eficiencia energètica
Procediment Marie-Escola Sert de gestió energètica d'edificis. Exercici de càlcul: dimensionat d'espais i potència d'un edifici.
Docents: Lluïsa Sánchez, arquitecte especialista en instal·lacions, i Miquel Escobosa, Hoteles Catalonia

Sessió 13 · 10/05/17 
Il·luminació
Conceptes generals. Estudi d'il·luminació, com escollir una luminaria, sistemes de control.
Docents: Maurici Ginés, light designer, i Daniel Isern, arquitecte especialitzat en hotels
 
Sessió 14 · 17/05/17 
Sostenibilitat
Hotel Empúries. Criteris, pautes i solucions a aplicar en el desenvolupament del projecte. Segells i distincions.
Docent: Gerardo Wadel, consultor ambiental
 
Sessió 15 · 24/05/17 
Sinergies entre rehabilitació i estalvi energètic
Exemples d'actuacions i èxit. Com aconseguir un client? L'arquitecte com atalitzador de la simbiosi del finançament, la rehabilitació i l'estalvi energètic.
Docent: Celia Galera, directora Habitat Futura
 
Sessió 16 · 31/05/17 
La estandarització del projecte hoteler
ACCORD, IBIS hotels, més que prefabricar, pensar.
Docent: Daniel Isern, arquitecte especialitzat en hotels
La construcció i la rehabilitació
Necessitats i requeriments d'un edifici per a plantejar el seu canvi d'ús. Càlcul de necessitats i compliment normatiu. Actuacions sense canvi d'ús, actualització i renovació.
Docent: David Lladó, arquitecte, professot de Gestió de Projectes
 
Sessió 17 · 07/06/17 
La rehabilitació
Cobertes. Sobrecàrregues i admissió d'actuacions per encabir instal·lacions, pisines, etc... Exercici: Càlcul d'una coberta per a rebre totes les necessitats especificades a la sessió 10.
David Lladó, arquitecte, professor de Gestió de Projectes
 
Sessió 18 · 14/06/17 
La construcció i actualització. La recuperació de tot el nostre patrimoni
Hotel Port Portals Mallorca. Estratègies de construcció.
Victor Rahola, arquitecte
 
 
QUADRE DOCENT
Xavier Alcalà, arquitecte tècnic, auditor mediambiental, gerent en AB2 Enginyeria
Florencia Cueto, professora a la Facultad de Turisme y Direcció Hotelera Sant Ignasi
Joan Cardona, enginyer acústic, director tècnic a AV Enginyers
David Espluga, disenyador gràfic, psicòleg industrial i director creatiu
Jónathan Fernández, arquitecto corporativo en NH Hoteles
Romain Fornells, Chef a Caelis amb 1 estrella michelín
Celia Galera, directora d'Habitat Futura
Jordi Gargallo, Grup Serhs
Maurici Ginés, light designer a artec3Studio
Daniel Isern, arquitecte especialitzat en hotels
Salut Juan, interiorista
David Lladó, arquitecte, professor de Gestió de Projectes - ETSARQ-UIC
Felip Neri, arquitecte i director de Integrated Facility Management
Victor Rahola, arquitecte
Lluïsa Sánchez, arquitecte especialista d'instal·laciones a JSS Associats
Sergio Triviño, cap d'operaciones a AC Hoteles
Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental
 

 

Aclariments

Tipus de certificats

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 4 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

Preus i matrícula

Preus del Postgrau: 
1.280€ / 1.120 / 960€

10% descompte per matriculació per tractar-se d'un itinerari de llarga durada:
1.152€ / 1.008 / 864€  preus actius

10% descompte adicional per a matriculació en el Postgrau abans del 22/12/16:
1.024€ / 896€ / 768€
 
La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

Amb la col·laboració de:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/01/17 al 14/06/17,
Horari

Dimecres de 16.00 h a 20.00 h,
Durada 80 hores  

Director/docent
Daniel Isern Pascual, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.