ESert
Fonaments de la rehabilitació
EBC1160904
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
del 27/09/2016 al 17/11/2016 ,
Horari

Dimarts i dijous de 10:00 a 14:00h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se en l’exercici de la rehabilitació d’edificis.

Objectius

Conèixer els aspectes tècnics necessaris per a la realització d'una inspecció a un edifici existent

Informar sobre el nou marc legislatiu relatiu a l’edifici existent

Aportar eines pel reconeixement dels components, materials i sistemes constructius

Formular criteris per al detecció i avaluació de lesions més comunes i deficiències i les causes que les produeixen

Oferir recursos per tal d’afrontar amb solvència la redacció de documents

Proposar metodologies per l’avaluació integral de l’edifici

Donar a conèixer mecanismes per la seva gestió

Programa

Jornada 1
Presentació del curs
L’estat del parc d’habitatges i els teixits urbans. Oportunitats
Conceptes d’intervenció sobre edificis existents
Enunciat cas pràctic

Jornada 2
Sortida: barri, illa, carrer. Presa de dades
Reconeixement d’edificis existents
Taller pràctic

Jornada 3
Taller pràctic
Detecció i avaluació de deficiències en edificis (I)

Jornada 4
Taller pràctic
Detecció i avaluació de deficiències en edificis (II)

Jornada 5
Taller pràctic
Accessibilitat a l’edifici i habitatge existent.
Ecoeficiència energètica de l’edifici. Propostes de millora

Jornada 6
Sortida. Taller pràctic
Tècniques fotogràfiques per a documents tècnics 

Jornada 7
Taller pràctic
Informe d’Avaluació de l’Edifici
Anàlisi prestacional. Indicadors. Potencial de millora. DAFO

Jornada 8
Taller pràctic
Mesures cautelars. Monitorització de deficiències
Representació de deficiències

Jornada 9
Taller pràctic
Diagnosi qualitativa. Aptitud d’ús
Assaigs de laboratori

Jornada 10
Sortida per Ciutat Vella
Reconeixement i avaluació de valors patrimonials

Jornada 11
Taller pràctic
La casa tradicional. Diagnosi i intervenció
Tàpia, pedra, voltes, fusta, estucs, teulades i canals, ràfecs, acroteris, cubs, pous, etc.

Jornada 12
Taller pràctic
La casa del s. XIX. L’Eixample. Diagnosi i intervenció
Pedra, ceràmica, fosa, ferro dolç, terrats, balcons, tribunes, patis, mitgeres, aplacats, pedra artificial, estucs, esgrafiats, ornaments, patrimoni, remuntes, etc.

Jornada 13
Taller pràctic
Els anys 60. Polígons, barris, autoconstrucció. Diagnosi i intervenció
Formigó, totxana, sostres (ceràmic i aluminós), parets, cobertes planes, terrasses, vores,  gelosies, eficiència, accessibilitat, etc

Jornada 14
Taller pràctic
Comunicació, mediació i resolució de conflictes
Experiències en regeneració urbana

Jornada 15
Exposició i comentari de casos pràctics
Conclusions

NOTA: per realitzar les pràctiques d'aquest curs serà necessari que cada alumne porti el seu ordinador portàtil a classe.

Aclariments

Curs subvencionat per:

 

Les places són limitades a 25 persones i s'assignaran per ordre d'inscripció, sempre i quan compleixin els requisits establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en les seves bases reguladores. Que són:

- Com a mínim el 60% dels alumnes del curs hauran de ser persones treballadores ocupades

- El 75% dels alumnes hauran de pertànyer a algun d'aquests col·lectius:

  1. Persones treballadores ocupades: de petites i mitjanes empreses, dones, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores de baixa qualificació, amb discapacitat

  2. Persones aturades: dones, joves, amb discapacitat, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, aturats/ades de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb risc d’exclusió social.

  3. Persones cuidadores no professionals

Una vegada realitzada la inscripció, l'Escola Sert confirmarà els alumnes admesos, segons els criteris descrits anteriorment. 

Es lliurarà un diploma acreditatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a totes les persones que hagin assistit com a mínim al 75% de les sessions presencials. L’assistència a menys del 75% de les classes presencials no donarà dret a l’obtenció d’aquest diploma acreditatiu.

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs. L’anul·lació de la matrícula un cop començat el curs no donarà lloc a cap acreditació i impedirà a la persona matricular-se a cap altra acció formativa subvencionada mentre no finalitzi l’activitat que ha abandonat. 

Les visites i sortides que realitzin els alumnes durant el curs, seran sota el seu propi risc.

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
del 27/09/2016 al 17/11/2016 ,
Horari

Dimarts i dijous de 10:00 a 14:00h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.