ESert
Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars (5a edició). Curs presencial i per videoaula a través d'Internet.
EBC1161001
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 17/10/2016 al 28/11/2016,
Horari

Dilluns de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs està dirigit principalment a arquitectes i altres professionals no especialistes en càlcul, professionals amb experiència pràctica limitada i ben formats en rehabilitació a nivell teòric.

Objectius

S'inicia la segona part de la quarta edició del curs Càlcul d’Estructures en Rehabilitació que s’impartirà en el marc de la innovadora col·laboració entre diverses institucions professionals, culturals i acadèmiques catalanes, como son: l’Escola Sert del Col.legi d’Arquitectes, l’Institut d’Estudis Estructurals i l’Associació de Consultors d’Estructures.

L’objectiu d’aquesta col.laboració és sumar esforços en promoure cursos de formació en excel·lència acadèmica dins de l’àmbit de l’Arquitectura i en concret en l’especialització de la Consultoria Estructural i la Rehabilitació. 

En aquesta quarta edició s'ha dividit el temari en dues parts: Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: sostres, realitzat durant el mes de juny de 2016 i Càlcul d’Estructures en Rehabilitació: fonaments, murs i pilars, que és el curs present. 

Cada part plantejarà i resoldrà, en 6 sessions, una 25ª d’exercicis de càlcul d’estructures habituals en rehabilitació, abrasant des de conceptes bàsics com l’estudi de càrregues d’un edifici, passant per les comprovacions estructurals d’elements concrets, fins a arribar al càlcul de reforços segons les diverses tipologies. En total 12 professors triats entre els millors de l’àmbit docent i professional del càlcul estructural i la rehabilitació del nostre país –tots ells pertanyents a l’Associació de Consultors d’Estructures- impartiran un total de 48 hores presencials retransmeses en directe per videoaula.

Programa

JORNADA 1: 17.10.2016                       

Breu presentació i benvinguda
David Lladó, arquitecte                                       

10:00 a 12:00h
Diagrames bàsics estructurals      
- Breu introducció teòrica
- Càlcul i dibuix dels diagrames d’algunes estructures simples: casos particulars
- Dibuix de línies isostàtiques d’algunes estructures simples      
Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.  


12:00 a 14:00h

Baixada de càrregues                                
- Breu introducció teòrica
- Càlcul tensió en fonament (base mur). Baixada de càrregues bàsica
- Càlcul tensió en una sabata aïllada (base pilar): baixada de càrregues bàsica
- Determinació càrrega de càlcul d’alguns casos d’estintolaments simples
Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

 

JORNADA 2: 24.10.2016                          

10:00 a 12:00h
Intervencions en fonamentacions
- Introducció. Anàlisi de les principals tipologies.
- Exemples de reforços per esforços i tipologies
- Verificació sabata existent. Reforç amb recalç i amb postesat horitzontal.
- Verificació sabata de formigó armat existent. Reforç.
- Dimensionat micropilot i encep.
Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

 

12:00 a 14:00h
Intervencions en contenció de terres     
- Introducció. Anàlisi de les principals tipologies.
- Exemples de reforços per esforços i tipologies (voladís, gravetat, contraforts, amb sostre/ancoratges...)
- Exemples d’obres amb murs de micros i murs descendents.
- Comprovació mur de contenció en voladís.
- Comprovació mur provisional de micros.
- Reforç mur de soterrani entre forjats.
Jordi Payola, arquitecte. Professor UPC.

 

JORNADA 3: 07.11.2016                          

10:00 a 14:00h

Intervencions en pilars
- Breu introducció teòrica
- Comprovació pilar existent de formigó armat
- Càlcul del dimensionat del reforç amb: ampliació de secció amb formigó; empresillat metàl•lic; encamisat metàl•lic; fibres de carboni
- Comprovació pilar existent metàl•lic
- Càlcul del reforç amb platines
- Càlcul del reforç amb formigó
- Comprovació pilar existent de fosa
- Càlcul del reforç reomplint interior amb morter: amb capacitat resistent; amb capacitat front a l’acció del foc
David Garcia, arquitecte. Professor UPC.

 

JORNADA 4: 14.11.2016                          

10:00 a 12:00h
Intervencions en estructures muràries
- Breu introducció teòrica
- Diagnòstic d’un mur de càrrega
- Reparacions principals de patologies en murs
- Reforços de murs: embeguts i externs
- Modificació de murs. Obertura de forats. Arcs i llindes.
- Modificació de murs: noves càrregues.
Carles Gelpí, arquitecte. Professor Màster.

 

JORNADA 5: 21.11.2016                          

10:00 a 14:00h
Postesat en rehabilitació    
- Breu introducció teòrica
- Càlcul de postesat amb bigues Fink
- Càlcul de postesat amb microancoratges i tensors
- Càlcul de postesat d’estructures muraries                         
Robert Brufau, doctor arquitecte. Professor titular UPC

 

JORNADA 6: 28.11.2016                          

10:00 a 14:00h
Execució i verificacions d’apeuaments
- Breu introducció teòrica
- Comprovació d’un apeuament existent.
- Càlcul del reforç d’un apeuament existent
- Càlcul complert d’un apeuament de nova creació de paret de càrrega i de pilar.
David Lladó, arquitecte. Professor UIC.

 

 

Entintats col·laboradores:

       Institut 

 

Empresa col·laboradora:

ASEMAS

Aclariments

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

 

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.


 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 17/10/2016 al 28/11/2016,
Horari

Dilluns de 10:00 a 14:00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.