ESert
Ampliació de SIG. Tractament d'informació geogràfica i anàlisi territorial amb QGIS (Open Source)
EGI1160902
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dilluns i dimecres 19, 21, 26 i 28 de setembre i el 3 d’octubre del 2016 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Carles Vico Blanco Geògraf - urbanista Tècnic de SIG ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, paisatgistes i altres tècnics interessats en la utilització dels sistemes GIS. 

Objectius

Ampliació dels coneixements a l’entorn dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG). Tractament d'informació geogràfica al servei de l’administració local (planejament urbanístic, cadastre, xarxes de serveis…) i anàlisi territorial amb programari lliure (QGIS).

Programa

Classe 1: Presentació de la tecnologia SIG + Anàlisis urbans bàsics

Conceptes generals d'un SIG. Softwares més utilitzats (ArcGIS, QGIS, AutoCAD MAP, GvSIG ...), àmbits d'utilització de la tecnologia SIG, metodologia de treball ...

Obtenció de capes gràfiques, organització de capes. Creuaments espacials de dades així com unió de bases de dades. Obtenció de coeficients d'anàlisis.

Taller:Creació d'un entorn de treball a nivell urbà. Visualització i consulta de dades.

 

Classe 2: Anàlisis urbans avançats

Obtenció de bases de dades. Creuament de dades gràfiques i alfanumèriques. Geoposicionament de dades, creació de capes a partir de coordenades X,Y. Edició i creació de capes noves. Les tipologies gràfiques.

Taller: Entorn de treball a nivell urbà. Crear un entorn de treball CAD/GIS. Entorn d'anàlisi municipal o inversió immobiliari.

 

Classe 3: Anàlisis territorials

Treballar a grans escales. Noves capes a nivell territorial (carreteres, zones de protecció, límits administratius, ...). Eines d’anàlisi territorial (geoprocessament).

Taller:Creació d'un entorn de treball a nivell territorial. Anàlisis espacials multicriteri. Determinar la millor ubicació per a un equipament.

 

Classe 4: Anàlisis territorials 2

Treballar 2D/3D. La creació de noves capes a partir de models 3D (MDT). Nous coeficients per analitzar el medi ambient de la nostra zona d'estudi, càlculs de pendent, conques visuals.

Taller: Creació d'un entorn de treball 3D a nivell territorial. Creació de capes 3D.

 

Classe 5: Presentació i publicació de dades

Publicació de dades. Mapes temàtics. Generació automàtica de sèries de mapes. Exportació a altres formats (CAD, kmz, ...). L’eina de publicació web per a mapes Instamaps.

Taller:Creació de diferents mapes temàtics i la seva publicació. 

Aclariments

NOTA 1: L'alumnat ha de portar un ordinador portàtil amb el programari instal.lat.

NOTA 2: el curs es farà al  PARC TECNOLÒGIC de la UdG, edifici Giroemprèn o Centre d’Empreses, Sala A 

 

  

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dilluns i dimecres 19, 21, 26 i 28 de setembre i el 3 d’octubre del 2016 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 16 hores  

Director/docent
Carles Vico Blanco Geògraf - urbanista Tècnic de SIG ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.