ESert
Eines per a desenvolupar processos participatius (2a edició)
EBC1161108
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 08/05/2017 al 29/05/2017,
Horari

Dilluns de 16.00 a 20.00 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Sandra Bestraten, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs està dirigit a arquitectes i estudiants d'arquitectura interessats en iniciar-se en processos participatius, com una via per millorar la competitivitat dels equips d’arquitectura en un nou context econòmic, polític i social.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és formar arquitectes i tècnics per a l’assessorament d’entitats i associacions veïnals en els processos de participació ciutadana de les transformacions urbanes.

La ciutadania exigeix als governs participar activament en les decisions de millora dels espais i usos públics de les seves ciutats.

Conscients d’aquesta necessitat, les administracions públiques estan iniciant accions de suport a les comunitats i col•lectius per a l’assessorament en aquests processos, necessari per comprendre i formular propostes des de la ciutadania.

El conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el COAC, entre d’altres associacions, és un exemple d’aquesta iniciativa que permetrà formar professionals en processos de participació ciutadana, amb l’objectiu final de millorar els nostres barris i ciutats amb actuacions que generaran identitat i implicació ciutadana.

Programa

El curs defineix les variables lligades directament a la participació, i mostra com incorporar-les en les diferents fases del procés projectual i de disseny. 
També es presenten les eines més apropiades per dinamitzar els grups, amb la voluntat de garantir la veu de totes les parts i a la vegada afavorir l’eficàcia del procés.

La gestió adequada de la participació ha de permetre tenir el màxim d’opinions i aportacions. Per ajudar en aquesta fase del procés, es reforcen les estratègies de comunicació bàsiques, com la transmissió de la informació tècnica a un llenguatge planer que permeti la comprensió dels projectes per part dels col·lectius que hi participen.

El curs s’estructura en una part teòrica i una pràctica. La part teòrica s’organitza en 3 dies durant els quals es donen les eines necessàries de la mà de persones expertes en projectes que incorporen processos participatius.

La segona part consisteix en un exercici pràctic real que ha de permetre iniciar-se en la gestió de la participació amb una aplicació directa. Aquest procés d’aprenentatge permet aplicar els coneixements adquirits sota la tutela permanent del professorat del curs i apropar-se al projecte incorporant la realitat del procés participatiu.
 
 
PROGRAMA DETALLAT 
 

1a sessió · 8/05/17
16:00 Presentació. Estratègies de participació - Sandra Bestraten, arquitecta USF
18:00 Gestió, seguiment i valoració d’un procés participatiu- La Col. Carles Baiges, arquitecte-sociòleg
19:30 -20:00 Presentació del treball pràctic - Sandra Bestraten, arquitecta USF

2a sessió · 15/05/17
16:00 Criteris de gènere en un procés participatiu – Col·lectiu Punt 6
17:00 Quins errors fem els arquitectes en un procés participatiu – Albert Graus, tècnic de participació d’un Ajuntament
18:00 La participació des de l’administració - Ana Maria Prados, arquitecta – experiència en gestió urbana municipal
18:30 Organització veïnal – Manolo Sánchez, AVV Canyelles, líder veïnal
19:00 – 20:00 Debat

3a sessió · 22/05/17
16:00 La participació en projectes de transformació urbana – Gea21. Isabela Velázquez, arquitecta urbanista
18:15 La participació en projectes de transformació urbana des de l’administració – Joan Manel González, tècnic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
19:00 – 20:00 Debat

4a sessió · 29/05/17
16:00 Presentació treball pràctic. Avaluació per part de l’equip docent
18:00 – 20:00 Presentació treball pràctic. Avaluació per part de l’equip docent

 

 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 08/05/2017 al 29/05/2017,
Horari

Dilluns de 16.00 a 20.00 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Sandra Bestraten, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.