ESert
Postgrau en Projectes BIM: Usos i implantació
EBC2161007
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 14/12/16 al 5/04/17,
Horari

(enllaç al programa),
Durada 142 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals dedicats a projectes i direcció d’obres, així com Project Managers, que vulguin formar-se i acreditar-se en la generació i ús de models BIM, i en la seva implantació a despatxos professionals i oficines tècniques.

El postgrau es dirigeix també a professionals orientats a la consultoria d’implantació de sistemes BIM i a Administracions Públiques interessades en incorporar el BIM als requeriments dels seus projectes i licitacions, i que vulguin formar a l’equip tècnic encarregat del control de projectes i obres.

Objectius

Aquest curs permet recórrer, de forma pràctica, tot l’itinerari BIM complet que requereix qualsevol empresa que vol implantar aquesta metodologia de treball per utilitzar-la com a eina de disseny, simulació, optimització, col·laboració, comunicació i gestió de projectes i obres.

Amb una orientació molt pràctica, es mostraran com es desenvolupen els processos amb la metodologia BIM. Es veurà com definir els objectius a l’hora de realitzar la implantació, la integració amb la resta d’aplicacions, el sistema de processos col·laboratius amb tercers o la capacitació del personal de l’empresa que es veurà involucrat en el canvi.

Aquest programa es centrarà en les fases de disseny de projecte i gestió d'obra d'una construcció, i el programa de base que es farà servir és l'Autodesk Revit. Per aquest motiu, és condició necessària que l'alumne pugui acreditar la formació en l'ús d'aquesta eina de modelatge. (consultar apartat d'aclariments).

Programa

Descarrega el calendari aquí.

 

El BIM i les seves aplicacions

 • Què és el BIM i quines les seves aplicacions.
 • L'elecció del software de modelat BIM 3D.

Generació del model

 • La organització de projectes BIM.
 • El treball col·laboratiu i el "Common Data Environment".
 • L'aixecament del model amb obtenció de dades 3D per a la rehabilitació.
 • Interoperabilitat.
 • Coordinació i revisió de models.
 • Plans, processos i protocols BIM.
 • Disseny paramètric i generatiu.
 • Simulacions del comportament i optimització del projecte.
 • Planificació de l'execució d'obra - BIM 4D.
 • Generació d'amidaments i pressupostos - BIM 5D.

Altres usos del BIM

 • La comunicació de projectes mitjançant BIM: presentació al client.
 • L'ús del BIM a la obra.
 • Gestió d'espais i manteniment del que s'ha construït - BIM 7D.

Casos pràctics BIM

 • Experiències d'implantació i gestió del canvi a oficines tècniques.
 • Experiències d'usos BIM durant el cicle de vida de l'edifici. Del 3D al 6D.
 • Experiències en projectes i concursos.

Pràctiques tutoritzades

Al llarg del curs es realitzaran casos pràctics de cada model i serviran per avaluar el progrés i nivell aconseguit individualment per cada alumne. 

 

""Descarrega el programa complet del postgrau

 

 

 

Aquest programa està estructurat de manera que permet fer una aproximació a temes concrets en cursos temàtics.  Aquests cursos BIM són els següents:

0 - Introducció a les aplicacions del BIM,
1 - Organització i coordinació en el treball col·laboratiu,
2 - Disseny i simulació a la fase de projecte,
3 - Construcció i control d'execució i
4 - Explotació i gestió - Facility manegement.

 

Programa de formació en col·laboració amb:

 
 
(Dubtes freqüents a l'apartat "aclariments".) 

 

Aclariments

CONEIXEMENTS PREVIS
 
Els alumnes del curs han de tenir coneixements bàsics de modelat en Revit. 
 
TIPUS DE CERTIFICATS
 
Si l'assistència és superior al 80% de les classes, l'alumne rebrà un certificat d'assistència. Si, a més, es superen satisfactòriament les proves del sistema d'avaluació, s'entregarà un certificat d'aprofitament. 
Les qualificacions del sistema d'avaluació poden ser "satisfactòries", "a esmenar" o "no presentat".
S'estima que per cada quatre hores lectives, l'alumne haurà de dedicar una hora de treball personal. 

PREUS I MATRÍCULA

Preus del Programa:
2.052 € / 1.812 € / 1.572 € / 1.812 €
 
10% descompte per matriculació per tractar-se d'un itinerari de llarga durada:
1.847 € / 1.631 € / 1.415 € / 1.631 € (preus vàlids)

10% descompte addicional per matriculació al Programa abans del 16.10.16:
1.642 € / 1.450 € / 1.258 € / 1.450 €
 
La inscripció al Postgrau realitzada abans dels 15 dies naturals del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).
 
Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l'inici del curs. En cas contrari, s'efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l'import de la matrícula en concepte de despeses administratives. 
Si l'anul·lació de la matrícula es produeix quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l'import. 
 
L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un programa formatiu si considera insuficient el nombre d'inscrits. 
Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti el document acreditatiu del Grau corresponent. En cas contrari es reconeixerà com a "Programa de formació" però no com a "Postgrau" o "Màster". 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte respecte al preu general del curs (encara que aquest no estigui col·legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat). 
 
DUBTES FREQÜENTS
 
. Pot fer-se el postgrau sense coneixements de REVIT?
. El postgrau sencer no però el curs BIM  0 - introducció a les aplicacions BIM és una bona manera d'introduir-se en el tema sense necessitat de tenir coneixements de REVIT.
 
. És necessari portar l'ordinador portàtil a l'aula?
. L'ordinador portàtil és necessari per a les sessions 1 - Organització i coordinació en el treball col·laboratiu i a les sessions 2 - Disseny i simulació a la fase de projecte, marcades en color blau i taronja respectivament al calendari que us podeu descarregar a l'apartat "programa".
 
. Com puc instal·lar-me el programa REVIT?
. IDESIE facilitarà a tots els alumnes les llicencies i instruccions per a instal·lar el programa en cas de que no el tingueu.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 14/12/16 al 5/04/17,
Horari

(enllaç al programa),
Durada 142 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.