ESert
Instal·lacions tèrmiques als edificis / Gestió energètica d'instal·lacions
EGI1161001
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 20 i 27 d’octubre i 3 de novembre de 2016 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
ITISA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, estudiants d'arquitectura i altres tècnics d'edificació.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables per a conèixer les instal·lacions tèrmiques dels edificis i la seva gestió energètica per assolir els màxims rendiments. 

Programa

. JORNADA1:

-          - Visió general sobre el consum energètic dels edificis, directives i objectius.

-          - Classificació dels sistemes de gestió energètica dels edificis.

-          - Sistemes de gestió passius.

-          - Coneixements bàsics de confort i tractament d’aire (conceptes psicomètrics).

-          - Sistemes actius de climatització (refrigeració-calefacció-ventilació).

-          - Bomba de calor / circuit frigorífic.

-          - Sistemes actius de distribució d’energia a l’ambient.

-          - Sistemes actius de producció d’energia (aire-aigua, aigua-aigua, aire-aire).

-          - Estalvi d’energia en els sistemes de climatització dels edificis.

 Ponent: Teo Pulido 

. JORNADA2:

-          - Coneixement de les diferents energies renovables aplicables a la climatització (geotèrmia-biomassa-solar tèrmica).

-          - Sistemes actius de producció d’ACS.

-          - Certificació energètica.

-          - Conceptes bàsics per determinar quin sistema és el més adequat per cada tipus d’instal·lació.

-          - Casos pràctics en la selecció dels diferents sistemes de climatització.

-          - Aplicació de programa de càlcul per determinar càrregues tèrmiques als edificis. elements a tenir en compte.

-          - Programes i aplicacions de gestió de la climatització dels edificis. Cas pràctic: programa de l’edifici COAC de Girona.

Te    Ponent: Ferran Prat 

. JORNADA3: REGLAMENTACIÓ CLIMATITZACIÓ

-          - Aspectes més rellevants de la normativa de referència en la climatització  (RITE i CTE), i les seves darreres modificacions.

-         -  Programes de la normatives de clima (RITE i CTE).

-         -  Introducció i antecedents.

-          - RITE it 1.1- exigència de benestar i higiene.

-          - RITE it 1.2- exigència d’eficiència energètica.

-          - RITE it 1.3- exigència de seguretat.

-          - RITE 2 – muntatge   / it3 – manteniment i ús / it4 inspecció.

- CTE HE 4 i dimensionat amb el programa cheq4. 

Ponent: Joan Estela 

Aquest curs és possible per la implicació d’ ITISA, una  empresa amb més de 40 anys d’experiència especialitzada en el disseny i execució de projectes destinats a l’aïllament tèrmic i acústic, refrigeració industrial i climatització i aprofitaments d’energies renovables.

Aclariments

NOTA: Aquest curs està esponsoritzat per ITISA 

NOTA 2: el curs es farà al  PARC TECNOLÒGIC de la UdG, edifici Giroemprèn o Centre d’Empreses, Aulari 2

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 20 i 27 d’octubre i 3 de novembre de 2016 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
ITISA,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.