ESert
Eines per al projecte de paisatge i vegetació
EOL1161101
COAC

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els dijous 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre de 2016,
Horari

de 16:00 a 20:00 h(dies de teoria) de 14:00 a 18:00 (dies de visites),
Durada 24 hores  

Director/docent
Agata Buscemi, arquitecta paisatgista; i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigitArquitectes i altres professionals que tinguin interès en conèixer aspectes de projectació del paisatge aplicables a diferents escales i entorns d’intervenció, tant en l’entorn natural com l’urbà. 

Objectius

Capacitar per al disseny, la redacció i l’execució de projectes de paisatge, assolint nocions bàsiques d’ecologia i coneixements pràctics de selecció vegetal, tècniques de jardineria, aspectes constructius, compatibilitat de sistemes arquitectònics i naturals, aspectes de sostenibilitat i altres que afecten a les decisions de projecte.

Programa

Jornada 1. Dijous 3.11.16

La vegetació com a element de projecte

Introducció als continguts del projecte de paisatge i de la vegetació com a element de composició, definidor dels processos i les dinàmiques del paisatge.

1. Comprensió del medi

2. Aspectes tècnics:

. criteris de selecció d’espècies

. sistemes de plantació

. problemàtiques de gestió

. dimensionament i disseny dels elements  

. pressupostos

3. Valors atribuïts:

. projectar amb els temps, estacions, cronogrames

. aspectes visuals

. floracions, olors, textures, etc.

4. Il·lustració d’ exemples representatius en la utilització de la vegetació

 

De la ciutat al paisatge

En el temps les ciutats esdevenen estructures complexes on les zones verdes milloren no només la qualitat ambiental i espacial, configurant-se com a sistema actiu en la transformació i gestió de la mateixa.

Els alumnes podran portar a classe els seus projectes que puguin ser d’interès per tots.

16:00 - 20:00  Hores de teoria

Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista
Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

 

Jornada 2. Dijous 10.11.16

Visita al VIVERS CAREX   Ctra. Borgonyà-Orriols (GI-513), Girona

Es realitzarà el reconeixement de diferents especies, seves característiques, estructura, creixement, lloc de plantació mes adequat etc.

 14:00 - 18:00  Hores de pràctica

Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista
Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

 

Jornada 3. Dijous 17.11.16

Els paisatges culturals

El paisatge com a suport físic és expressió de la cultura antròpica que determina patrons i elements recognoscibles en cada context. Així mateix la vegetació és representativa de la identitat cultural del lloc.

 

El paisatge reciclat

Espais de la ciutat, infraestructures, zones industrials, etc. es reciclen i es reinterpreten reforçant la relació amb el propi paisatge

Els alumnes podran portar a classe els seus projectes que puguin ser d’interès per tots.

16:00 - 20:00  Hores de teoria

Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista
Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

 

Jornada 4. Dijous 24.11.16

Visita al Parc de la Pedra Tosca i al Cruscat - Olot

14:00 - 18:00  Hores de pràctica

Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista
Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

 

Jornada 5. Dijous 1.12.16

Projectes de recuperació mediambiental

La incorporació al projecte de processos de recuperació ambiental en entorns devaluats i fràgils permet la regeneració dels sistemes naturals a partir de les dinàmiques pròpies.

 

El paisatge dinàmic

Els processes i les dinàmiques del paisatge s’integren al projecte i condicionen les decisions projectuals per a una millor gestió i manteniment en relació als condicionants climàtics, econòmics, etc.

16:00 - 20:00  Hores de teoria

Els alumnes podran portar a classe els seus projectes que puguin ser d’interès per tots.

Agata Buscemi, arquitecta i paisatgista
Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

 

Jornada 6. Dijous 15.12.16

Visita al Parc del litoral i al Parc de Poble Nou - Barcelona

14:00 - 18:00  Hores pràctica

 

Agata Buscemi, arquitecta
Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista

Aclariments

NOTA : el curs es realitzarà a la FES, (Fundació Estudis Superiors), c. Joan Pere Fontanella, 3, Olot

NOTA 2: Aquest curs és fruit d'un conveni amb la FES. 

En col·laboració amb l’Oficina de la Biennal Internacional de Paisatge del COAC.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els dijous 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre de 2016,
Horari

de 16:00 a 20:00 h(dies de teoria) de 14:00 a 18:00 (dies de visites),
Durada 24 hores  

Director/docent
Agata Buscemi, arquitecta paisatgista; i Manel Colominas, enginyer agrícola i paisatgista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.