ESert
A.I. : Curs d'introducció al BIM: Building Information Modeling
EGI1161101
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dijous 10, 17 i 24 de novembre de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Pixel 51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin i les seves possibilitats.  

Objectius

Al final de la formació l'alumne tindrà una visió global de la metodologia BIM, entendrà les possibilitats que ofereix l'adopció d'aquesta metodologia i les implicacions de la seva adopció pel negoci. 

Programa

MOTIVACIÓ

Aquesta és una formació presencial dirigida a persones que vulguin introduir-se en la metodologia BIM (Building Information Modeling). El curs està enfocat des d'una perspectiva d'usos, explicant les implicacions de l'adopció dels usos BIM més comuns a cada fase de l'edificació.

 

REQUISITS

No es requereix cap coneixement previ, encara que és aconsellable tenir experiència en l'àmbit de la construcció.

 

METODOLOGIA

Durant el curs s'introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM a través de presentacions i exemples reals.

 

PROGRAMA

SECCIÓ 1: INTRODUCCIÓ A BIM

 

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A BIM

1.1 QUÈ ÉS BIM?: Motivació i introducció a la metodologia BIM

1.2 CANVIAR A BIM?: Implicacions en l'adopció de la metodologia BIM. Descripció dels avantatges, desavantatges i àrees per definir en BIM.

1.3 CLARIFICACIONS PRÈVIES: Conceptes importants a tenir en compte en referència al concepte BIM.

1.4 OBJECTIUS I USOS BIM: Introducció als diferents usos i objectius del BIM dins d'un projecte.

 

MÒDUL 2: CONCEPTES BIM

2.1 TERMINOLOGIA BIM: Glossari de termes específics BIM.

2.2 LOD I LOI: Nivells de detall i d'informació.

2.3 PROTOCOLS I BEP: Documents i contractes per a la realització de projectes en BIM.

2.4 PERFILS BIM: Nous rols i funcions.

2.5 DIMENSIONS EN BIM: 3D, 4D, 5D, 6D i 7D.

2.6 BIM MANAGEMENT: Figura del BIM Manager i protocols BIM.

2.7 OPEN BIM: Interoperabilitat entre programaris i formats. Format IFC.

 

SECCIÓ 2: USOS BIM

 

MÒDUL 3: MODELAT (3D)

3.1 INTRODUCCIÓ: Presentació i exemples de modelatge 3D en un projecte.

3.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

3.3 LOD I LOI: Nivells de detall i informació.

3.4 MODELAT ARQUITECTÒNIC: Característiques i exemples específics de modelatge arquitectònic.

3.5 MODELAT D'ESTRUCTURES: Característiques i exemples específics de modelatge d'estructures.

3.6 MODELAT D'INSTAL·LACIONS: Característiques i exemples específics de modelatge d'instal·lacions.

3.7 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

3.8 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

 

MÒDUL 4: GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (3D)

4.1 INTRODUCCIÓ: Presentació i exemples de generació de documentació en un projecte.

4.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

4.3 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

4.4 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

4.5 GENERACIÓ DE PLANTILLA: Exemple pràctic d'extracció de plànols i taules de planificació des de Revit.

 

MÒDUL 5: REVISIÓ DEL DISSENY (3D)

5.1 INTRODUCCIÓ: Aspectes bàsics per a la revisió del disseny en BIM.

5.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

5.3 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

5.4 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

5.5 PROCÉS DE REVISIÓ: Exemple pràctic del procés de revisió del disseny.

 

MÒDUL 6: COORDINACIÓ (3D)

6.1 INTRODUCCIÓ: Presentació i exemples de coordinació en un projecte.

6.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

6.3 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

6.4 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

6.5 COORDINACIÓ: Exemples per a promoció.

 

MÒDUL 7: PLANIFICACIÓ (4D)

 

MÒDUL 8: AMIDAMENTS (5D)

 

MÒDUL 9: PRESSUPOSTOS (5D)

 

MÒDUL 10: CERTIFICACIONS OBRA (4D)

 

MÒDUL 11: ANÀLISI (3D)

 

MÒDUL 12: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I CERTIFICACIONS(6D)

 

MÒDUL 13: AS BUILT (3D)

 

MÒDUL 14: FACILITY MANAGEMENT (7D)

 

MÒDUL 15: GENERACIÓ DE CONTINGUT VISUAL (3D)

 

SECCIÓ 3: BIM MANAGEMENT

MÒDUL 16: PLATAFORMES CDE

 

MÒDUL 17: LICITACIONS

 

MÒDUL 18: IMPLANTACIÓ BIM

18.1 ÀREES D'IMPLANTACIÓ: Àrees d'implantació BIM dins d'una organització

18.2 DESPATXOS D'ARQUITECTURA: Implantació del BIM en un despatx d'arquitectura

18.3 ENGINYERIES: Implantació del BIM en una enginyeria

18.4 DESPATXOS D'ARQUITECTURA TÈCNICA: Implantació del BIM en un despatx d'arquitectura tècnica

18.5 CONSTRUCTORES: Implantació del BIM en una constructora

18.6 INSTAL·LADORES: Implantació del BIM en una instal·ladora

18.7 PROMOTORES: Implantació del BIM en una promotora

18.8 ENTITATS PÚBLIQUES: Implantació del BIM en una entitat pública

18.9 COSTOS DE LA IMPLANTACIÓ: Costos associats a una implantació 

 

SECCIÓ 4: BIM AL MÓN

 

MÒDUL 19: ESTAT DEL BIM PER REGIONS

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dijous 10, 17 i 24 de novembre de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Pixel 51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.