ESert
Curs BIM - Disseny i simulació a la fase de projecte
EBC2170209
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 1/02/17 al 29/03/17,
Horari

(calendari),
Durada 36 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals dedicats a projectes direcció d’obres, així com Project Managers, que vulguin formar-se en la generació i ús de models BIM, i en la seva implantació a despatxos professionals i oficines tècniques.

El curs es dirigeix també a professionals orientats a la consultoria d’implantació de sistemes BIM i a Administracions Públiques interessades en incorporar el BIM als requeriments dels seus projectes i licitacions, i que vulguin formar a l’equip tècnic encarregat del control de projectes i obres.

Objectius

El disseny paramètric ens permet treballar de manera molt més eficient, de manera que si es modifica algun paràmetre del model durant el procés de disseny, el software calcula i optimitza automàticament les noves condicions del sistema.  Canviant una sola vegada el valor d'un paràmetre es modifiquen directament tots aquells paràmetres que estan relacionats amb aquest.

Es una realitat que les eines de modelat paramètric convencional no arriben fins a certs punts de parametrització i pot passar que es necessitin d'altres softwares paramètrics mes avançats.  Per a l'entorn Autodesk, l'eina Dynamo serà la que permetrà ampliar les capacitats paramètriques de Revit.

BIM ens dona la possibilitat de simular en fase de projecte com serà el comportament de l'edifici construït.  L'anàlisi de l'Impacte Ambiental i l'Eficiència Energètica, és possible gràcies a eines amb les que BIM pot desenvolupar anàlisis conceptuals d'energia, avaluacions de rendiment tèrmic, anàlisis solars o d'il·luminació, etc.
 
Juntament amb la Simulació, la Optimització i la Col·laboració, la millora de la Comunicació es una de les grans ajudes del BIM. Un model adequadament preparat és una base excel·lent per a comunicar el projecte en qualsevol de les seves fases.
 
El valor afegit que dona la utilització de la metodologia BIM fa que en molts concursos d'arquitectura es premií el se ús, facilitant als jutges la seva valoració i la seva comprensió total del projecte.

Programa

 
En aquest curs l'alumne aprendrà:
 
. Quines són les bases del disseny paramètric i com gestionar el projecte miyjançant els paràmetres compartits.
. Comprendre la utilitat de fer servir softwares complementaris com Dynamo.
. Veure alguns exemples de programació amb Dynamo.
. Com crear elements automàticament amb Revit.
. Com modelar sòlids complexes a Revit amb Dynamo.
. Com parametritzar el model amb criteris de sostenibilitat per al posterior anàlisi:Definició de materials, zones climàtiques, ubicació geogràfica, etc.
. Quins són els programes de simulació que més es fan servir i les seves aplicacions (simulació energètica, acústica, lumínica,...).
. Com aconseguir imatges. videos i entorns de realitat vistual.
. La integració de planols, dades i imatges de projectes a client.
. La aplicació de BIM a concursos de projectes.
. Com afrontar un concurs amb l'ús del BIM.
. Casos reals d'especificacions BIM a concursos Nacionals i Internacionals en projectes d'arquitectura.

Aclariments

CONEIXEMENTS PREVIS
 
Els alumnes del curs han de tenir coneixements bàsics de modelat en Revit. És necessari portar el portàtil a classe amb el programari instal·lat. IDESIE facilitarà a tots els alumnes les llicencies i instruccions per a instal·lar el programa.
 
TIPUS DE CERTIFICATS
 
Si l'assistència és superior al 80% de les classes, l'alumne rebrà un certificat d'assistència. 
S'estima que per cada quatre hores lectives, l'alumne haurà de dedicar una hora de treball personal. 
 
PREUS I MATRÍCULA
 
Preus del Curs:
576 € / 504 € / 432 € / 540 €
 
L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un programa formatiu si considera insuficient el nombre d'inscrits. 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 1/02/17 al 29/03/17,
Horari

(calendari),
Durada 36 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.