ESert
Curs BIM - Construcció i control d'execució
EBC2170210
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 22/02/17 al 3/04/17,
Horari

(calendari),
Durada 28 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals dedicats a projectes direcció d’obres, així com Project Managers, que vulguin formar-se en la generació i ús de models BIM, i en la seva implantació a despatxos professionals i oficines tècniques.
 
El curs es dirigeix també a professionals orientats a la consultoria d’implantació de sistemes BIM i a Administracions Públiques interessades en incorporar el BIM als requeriments dels seus projectes i licitacions, i que vulguin formar a l’equip tècnic encarregat del control de projectes i obres.

Objectius

L'ús del BIM 4D a la planificació millora els sistemes tradicionals de planificació i de control d'execució d'obra.
 
Ara podem veure, analitzar, comunicar... la seqüencia d'activitats en temps real.  Les activitats concurrents i altres conflictes són fàcilment identificats, resolts i coordinats espaialment, integrant el BIM 4d amb els sistemes de disseny (Revit. AECOsim, Allplan, ArchiCAD...), de planificació (MS Project, Primavera...) i de pressupostos (Presto, TCQ...).
 
El pressupost d'un projecte de construcció és un dels factors més importants i de major influència sobre la viabilitat i l'elecció d'una proposta enfront d'una altre.  És important conèixer en detall la metodologia de medició per arribar a entendre com han de modelar-se els elements.
 
BIM permet a la Direcció Facultativa la digitalització de tot el procés de construcció. sincronitzant el procés del projecte i assistència tècnica a obra, amb el propi procés de construcció i control d'execiució.

Programa

 
En aquest curs l'alumne aprenderá:
 
. Desenvolupar el model BIM per a que aquest sigui útil a la fase de planificació, construcció i control d'execució. 
. Quines diferencies hi ha entre la simulació 4D i la planificació BIM 4D.
. Com crear simulacions animades del procés constructiu de l'obra.
. Els requisits necessaris per a preparar un dodel apte per a mesurar i pressupostar.
. Com relacionar els elements amb base a preus ja existents i estandaritzades o personalitzades.
. Com exportar a Presto els amidaments.
. Com desdoblar partides del pressupost en funció d'algun paràmetre.
. Com estructurar i exportar el document de Presto per a la seva possible lectura i impressió.
. Com exportar els amidaments de Revit a TCQ de l'ITEC.3.
. Com sincronitzar el model BIM del despatx tècnic amb l'obra, per a la producció de planols, consultes, resolució d'incidencies, control de temps i costos... a més a més de mantenir la informació actualitzada del model BIM oferint major control en el procés de construcció i obtenint al final de l'obra un model As-built real i fiable.

Aclariments

RIB Spain cede licencias de Presto y Cost-It a los alumnos del curso con una duración de un mes. 
      
 
CONEIXEMENTS PREVIS
 
És recomanable que els alumnes del curs tinguin coneixements bàsics de modelat en REVIT.  Tot i que no és imprescindible per al seguiment d'aquest curs, recomanem portar el portàtil a classe amb el programari instal·lat. IDESIE facilitarà a tots els alumnes les llicencies i instruccions per a instal·lar el programa.
 
TIPUS DE CERTIFICATS
 
Si l'assistència és superior al 80% de les classes, l'alumne rebrà un certificat d'assistència. 
S'estima que per cada quatre hores lectives, l'alumne haurà de dedicar una hora de treball personal. 
 
PREUS I MATRÍCULA
 
Preus del Curs:
448 € / 392 € / 336 € / 420 €
 
L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un programa formatiu si considera insuficient el nombre d'inscrits. 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 22/02/17 al 3/04/17,
Horari

(calendari),
Durada 28 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.