ESert
Jornada en rehabilitació residencial en clau energètica i social
EGI1161201
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Dimarts 13 de desembre de 10 a 14 h,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i altres tècnics municipals.

Objectius

La situació generada a partir de la crisi econòmica i els darrers desplegaments normatius sembla que comencen a situar en un lloc central la rehabilitació i la regeneració urbana.

La previsió dels elevats preus dels combustibles fòssils i la manca de recursos energètics i el seu efecte sobre el clima fa dels edificis un dels principals sectors on focalitzar les polítiques d'estalvi i eficiència energètica.

Aquesta jornada pretén donar una visió global de la rehabilitació energètica del parc residencial a l'actualitat.

 

 

Programa

10.00 – 11.00. Definició del marc normatiu de la rehabilitació en clau energètica:

temes energètics de la normativa actual i de la prevista ateses les Directives Europees pendents de transposar.

Lluís Morer i Forns, Cap de programa d'estalvi i eficiència energètica. CEM, CMVP, PMP.

 

Divisió de Gestió Energètica. Institut Català d'Energia (ICAEN).

 

11.00 – 14.00: EL CONEIXEMENT DE L’ESTAT DEL PARC RESIDENCIAL:

- DE LA CERTIFICACIÓ A L’AVALUACIÓ ENERGÈTICA

- CAP A LA REHABILITACIÓ EN CLAU ENERGÈTICA

- POBRESA ENERGÈTICA

Nandi Dorado. Arquitecta tècnica, directora i fundadora de ETRES.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Dimarts 13 de desembre de 10 a 14 h,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.