ESert
Sessió informativa: POSTGRAUS en SALUT i HARMONIA DE L'HÀBITAT (5a i 1a ed.)
EBC3161201
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
15/12/16,
Horari

Dijous de 19.00 h a 20.00 h,
Durada 1 hores  

Director/docent
Gabriel Barbeta, doctor arquitecte, i Pilar Palau, interiorista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
Arquitectes, estudiants, i altres professionals del sector de l’edificació i l’arquitectura. En l’actualitat les noves demandes de la societat s’orienten cap a l’exigència d’un habitat saludable, de manera que cada vegada resulta més necessari un nou perfil professional capaç de integrar els coneixements en salut dins una visió global i transversal de l’arquitectura.
 
Aquests POSTGRAUS neixen de les necessitats d’oferir una estructura nova de formació, orientada a l’especialització, amb diferents nivells d’interès, àrees temàtiques i graus de capacitat ambiental en edificació:
 
Inscripcions obertes.

Objectius

       
 
L’objectiu principal és ampliar l’oferta de formació per tal que els arquitectes puguin assolir un nivell d’especialistes en Salut i Harmonia de l’Hàbitat.
 
Els postgraus dónen les eines i paràmetres per avaluar i analitzar patologies dels edificis que poden tenir efectes sobre la salut dels usuaris en habitatges i en els llocs de treball. La metodologia és aplicable a edificis existents i en projectes d’obra nova o de rehabilitació. Les bases i principis de diagnòstic a tenir en compte en el disseny de l’edifici amb aplicacions pràctiques integrant la informació i les tècniques de prevenció en el projecte per millorar el confort i la salut dels usuaris.
Aquestes bases són:
– Assolir el grau de sensibilitat necessari per atendre el client i detectar la presència de les fonts d’alteració geobiològica.
– Obtenir coneixement profund de les fonts i de les tècniques de correcció del disseny.

Programa

PRESENTACIÓ:
 
La preocupació per a la sostenibilitat ha estat impulsada per una crisis mediambiental a escala planetària que qüestiona el nostre model de creixement. En resposta a aquesta crisis, els arquitectes concentren la seva atenció principalment sobre l’estalvi energètic, tant en el procés constructiu com en la vida útil de l’edifici. La relació entre arquitectura i salut comporta implicacions socials i econòmiques que incideixen en el concepte de sostenibilitat. 

Els postgraus “Salut i Harmonia de l’Hàbitat” es centren sobre l’impacte ambiental a l’escala de l’espai més proper a l’usuari: els habitatges i llocs de treball,  per integrar el concepte de salut i harmonia des de l’inici del projecte.
 
L’ ésser humà es troba cada vegada més envoltat de radiacions i fenòmens de caire electromagnètic  i aquesta realitat ha portat a definir la síndrome de l’edifici malalt. A mesura que avança la recerca científica es demostren les afeccions que provoca en la salut, des d’hipersensibilitat i alteracions de la glàndula pineal fins a accions mutagèniques en l’ADN.
 
Sortosament s’han anat descobrint mètodes de correcció d’aquestes radiacions, aplicables al disseny de l’edifici, a les instal•lacions i als materials de construcció. Els professionals del disseny i la construcció de l’hàbitat humà han de tenir coneixements d’aquestes mesures.
 
ESTRUCTURA: 

Els postgraus s’estructuren en quatre parts. La primera part sintetitza els continguts teòrics i presenta la introducció amb tot allò que cal saber. La segona part desenvolupa un coneixement avançat i operatiu en el tema de la Salut. La tercera part tracta de la Sensibilitat i la Radiestèsia i per acabar, la quarta part tracta dels Disseny i la Geometria.
 
QUADRE DOCENT:
 
Gabriel Barbeta, Dr. Arquitecte
Pilar Palau, Interiorista
J. J. Suñol, Físic
Jordi Caminero, Arquitecte
Vicente San Juan, Osteòpata i Kinesiòleg
Carlos Martín, Arquitecte
Carlos Martínez, Arquitecte Interiorista
Carles Labernia. Arquitecte tècnic
Mariano Bueno, Geobiòleg
Elisabeth Silvestre, Dra. en Biologia
Francisco Barnosell, Doctor en Medicina
Joan Guxens, Dr. en Medicina
Rosa Junyent, Dra. en Medicina
Alicia Castan, Arquitecta
Yolanda Vila, Geobiòloga
Daniel Rubio, Psicòleg
Assumpció Vilaseca, Arquitecta
Javier Petralanda, Psicoterapeuta

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
15/12/16,
Horari

Dijous de 19.00 h a 20.00 h,
Durada 1 hores  

Director/docent
Gabriel Barbeta, doctor arquitecte, i Pilar Palau, interiorista,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.