ESert
Rehabilitació urbana. Les noves fórmules d'èxit_2ed
EBC1170302
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Tardor 2017,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Joan Manel González, arquitecte municipal del Gabinet d'Acció Territorial. Ajuntament Santa Coloma Gramenet,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

              

El curs està dirigit tant a tècnics i càrrecs electes de l'administració pública amb responsabilitat sobre la regeneració de les àrees urbanes dels municipis, com a professionals lliberals que vulguin adquirir coneixements de gestió que els permetran intervenir activament en el desenvolupament de projectes de rehabilitació urbana.

CURS AJORNAT. S'iniciarà durant la tardor de 2017.
Si vols que t'informem de les noves dates, pots apuntar-te a la llista d'interessats

Objectius

La majoria dels edificis residencials de propietat privada de les nostres ciutats, tenen una elevada antiguitat i importants deficiències, causades en gran part, per una manca de conservació. Algunes comunitats de propietaris, especialment les de les zones residencials més vulnerables, no disposen de la capacitat econòmica suficient per tirar endavant la rehabilitació del seu edifici. 

L'objectiu del curs és presentar nous instruments per activar i promoure la rehabilitació urbana d'habitatges i aprofundir en els aspectes tècnics, jurídic-administratius, econòmic-financers i sòcio-culturals que s'han de considerar en la gestió d'aquest tipus de projectes. 

Notícia de premsa

Notícia de premsa

Informació sobre el projecte "Renovem els barris". Santa Coloma de Gramenet

Programa

JORNADA 1
LA REHABILITACIÓ: CONTEXT ACTUAL. LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

16,00 – 16,15 h
Presentació del curs 

16,15 – 17,00 h
Context actual de la rehabilitació
Jordi Mas, arquitecte. Tinent d'Alcaldia d'Urbanisme, Habitatge i Mobilitat. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

17,00 – 17,55 h
La rehabilitació des de la disciplina urbanística 
Trini Capdevila, advocada. Cap de Serveis Jurídics. Ajuntament de Santpedor.

Descans

18,05 – 19,30 h
Les comunitats de propietaris. Marc jurídic i regulació 
Francesc Alonso  

19,30 – 20,00 h
La realitat de les comunitats de veïns (0,5 h)
Joan Manel Gonzalez,
arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

JORNADA 2
LES ÀREES DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ. EL MODEL SANTA COLOMA

16,00 – 17,00 h
Marc normatiu. Procediment i metodologia  

17,00 – 17,55 h
Gestió i desenvolupament del projecte

Descans

18,05 – 19,00 h
La part jurídic-administrativa

19,00 – 20,00 h
La part econòmica-financera
Joan Manel Gonzalez, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. I altres tècnics municipals

JORNADA 3
REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA. ASPECTES A CONSIDERAR (I)

16,00 – 17,00 h

Aspectes Socials: el treball del servei de convivència i mediació 
Isabel Copetudo, tècnica en mediació comunitària. Coordinadora de Programes Territorials del Servei de Convivència. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

17,00 – 17,55 h
El paper de les oficines locals d’habitatge 
Francisco Roldán, Cap de l'Oficina Local d'Habitatge. Santa Coloma de Gramenet. 

Descans

18,05 – 19,00 h
La rehabilitació i la millora de la salut 
Lluís Camprubí, Projecte EURO-Healthy & Sophie

19,00 – 20,00 h

La rehabilitació i el dret a l’Habitatge. Incidència en el paisatge urbà 
Zaida Muxí,  arquitecta. Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

JORNADA 4
REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA. ASPECTES A CONSIDERAR (II)

16,00 – 17,55 h
Les ITE. Marc jurídic. Procediment i metodologia
Ramon Muñoz, arquitecte

Descans

18,05 – 19,00 h
Qüestions tècniques a considerar. Contractació i gestió d’obres públiques 
Joan Manel Gonzalez, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

19,00 – 20,00 h
La rehabilitació a canvi d’estalvi energètic
Jaume Salom, cap del grup d'Energia Tèrmica i Edificació de l'Institut de Recerca Energètica de Catalunya.

JORNADA 5
COMUNICACIÓ i MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

16,00 – 17,55 h
Eines de participació i comunicació. Exercici pràctic  
Sandra Bestraten, arquitecta. Professora de l'ETSAB.

Descans

18,05 – 20,00 h
La mediació comunitària. Exercici pràctic  
Anna Fabregat, arquitecta. Diplomada en arquitectura legal i forense. Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericial, Forenses i Mediadors del COAC

JORNADA 6
EXPERIÈNCIES (I)

16,00 – 17,25 h

Barri de Sant Elm. Arenys de Mar
Nydia Tremoleda,  antropòloga. Redacció i gestió del programa de rehabilitació.

Descans 

17,35 – 19,00 h
Can Jofresa. Terrassa 
Josep Linares, arquitecte tècnic. Director operatiu de rehabilitació i millora de l'habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

19,00 – 20,00 h
Treball del cas pràctic
Joan Manel Gonzalez, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

JORNADA 7
EXPERIÈNCIES (II)

16,00 – 17,25 h
La casa por el tejado
Joan Artés, arquitecte. Gerent de La casa por el tejado

Descans 

17,35 – 19,00 h
El model Zaragoza Vivienda
Juan Rubio del Val, arquitecte. Cap de l'Àrea de Rehabilitació Urbana i Projectes d'Innovació residencial de Zaragoza Vivienda.

19,00 – 20,00 h
Treball del cas pràctic
Joan Manel Gonzalez, arquitecte municipal responsable del Pla de Rehabilitació. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Nota: Ponents proposats pel director de curs i pendents de confirmació

CAS PRÀCTIC:
L’objectiu és posar en pràctica els recursos i eines posats a l’abast dels alumnes durant el curs.

S’assignarà un edifici de Santa Coloma de Gramenet a cada alumne o parella d’alumnes i se’ls posarà en contacte amb un representant de la comunitat de veïns. Hauran de fer les visites necessàries per realitzar la ITE (sense valor administratiu), el diagnòstic de l’estat de l’edifici, les obres a realitzar valorades i prioritzades, una proposta valorada per a la col·locació d’un ascensor i millorar l’accessibilitat, elaborar el perfil de la comunitat de residents/propietaris i proposar possibles formes de pagament de les obres (derrames, mecanismes de finançament, subvencions...). A final del curs hauran de lliurar un document amb el contingut anterior i fer una reunió amb la comunitat de propietaris per informar-los del resultat del treball.

Hores amb el tutor:

-          - 2 hores per resoldre dubtes incloses a les jornades 6 i 7 (tots els alumnes). Ubicació a l’aula.

-         -  2 hores per fer una visita de l’àmbit de treball i una primera reunió de contacte (tots els alumnes). Ubicació al territori. (Data i horari: pendent de confirmació)

-         -  2 hores per fer el retorn a la comunitat de veïns del treball realitzat (per a cada alumne o parella d’alumnes). Ubicació a l’edifici estudiat. (Data i horari: pendent de confirmació)

Les visites i sortides  que realitzin els alumnes durant el curs seran sota el seu propi risc. 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Tardor 2017,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Joan Manel González, arquitecte municipal del Gabinet d'Acció Territorial. Ajuntament Santa Coloma Gramenet,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.