ESert
Jornada decisions derivades de la insuficiència de resistència del formigó. Els reforços estructurals.
EGI1170103
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
dimarts 31 de gener de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 4 hores  

Director/docent
Joan Eugeni Cañadas,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics de l'edificació.

Objectius

El formigó és un producte extremadament peculiar pels diferents agents i circumstàncies que hi intervenen en el seu procés d'elaboració i per la complexitat de les seves característiques i la seva comprovació.
Quan es produeix un valor baix de resistència pot provocar en alguns tècnics, sobre tot els menys familiaritzats amb temes estructurals, una situació d'alarma o de sensació de perill molt superior al real.
En aquesta jornada es pretén fer un repàs dels procediments a seguir quan es dóna aquesta circumstància i la seva aplicació a alguns casos concrets.
Així mateix es farà un breu repàs a altres incidents diferents de la manca de resistència, com poden ser les coqueres, fissures, formigons vistos, coloració, enduriment anormal, etc.

 

Programa

 LES INSUFICIÈNCIES DE RESISTÈNCIA.
- El concepte de resistència característica. El control estadístic. L’estimació de la resistència. Les diferents resistències.
- Procediments d’actuació.
- Les eines: Provetes testimoni, esclerometries, ultrasons, proves de càrrega, estudis de seguretat, reforços actius i passius i enderrocs.
- El cas dels pilars: Actuacions i reparacions.
- El cas dels forjats i jàssenes: Actuacions i reparacions.
- El cas dels fonaments: Actuacions i reparacions.
- Conclusions
 
ALTRES INCIDÈNCIES DIFERENTS DE LA RESISTÈNCIA
- Procediments d’actuació.
 
 
PONENTS
 
Joan Eugeni Cañadas
Dr. Arquitecte
Delegat d’ANEFHOP.
José Angel Alonso
Enginyer Tècnic Industrial.
Adjunt a la Delegació d’ANEFHOP.

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
dimarts 31 de gener de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 4 hores  

Director/docent
Joan Eugeni Cañadas,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.