ESert
Jornada sobre responsabilitat i garanties derivades del control de qualitat del formigó
EGI1170102
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 24 de gener de 2017 ,
Horari

de 11:00 a 14:00 ,
Durada 3 hores  

Director/docent
Joan Eugeni Cañadas,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics de l'edificació.

Objectius

Fa tres anys es van iniciar els treballs de redacció del futur Codi Estructural que quan es promulgui substituirà a l'actual Instrucció EHE-08. Actualment tots els grups de treball han redactat la seva part, amb alguna excepció, per la qual cosa es pot afirmar que el document “esborrany” està pràcticament ultimat.
Per primera vegada, en un mateix text, s'inclouran les estructures de formigó, les d'acer i les mixtes, amb les directrius de fer un apropament a les normatives europees, (Eurocodis, etc.) i aprofundir en els aspectes relacionats amb la sostenibilitat.
El Ministeri va constituir al voltant d'una desena de grups de treball que han elaborat la redacció de l'esborrany. Els més significatius per al sector del formigó són els de “Materials”, “Fabricació i execució”, “Control de qualitat” i “Sostenibilitat i Durabilitat”.
La jornada donarà una visió general de com la nova normativa influirà en les estructures i ens permetrà conèixer com serà la feina del control de qualitat una vegada entri en vigor.

 

Programa

La prescripció del formigó. Unitat de venda i designació segons el proper Codi Estructural.
El concepte de resistència característica. Funció d’estimació i “risc del consumidor”. Control de producció i recepció segons l’EHE-08. Normativa europea EN-206 i proper Codi Estructural.
La situació dels  països de la U.E.
Els Distintius Oficialment Reconeguts (DOR) i el Segell “Hormigón EXPERT”. Responsabilitats i garanties.
 
 
 
PONENTS
 
Joan Eugeni Cañadas
Dr. Arquitecte
Delegat d’ANEFHOP i membre dels Comitès de “Control de qualitat” i de “Durabilitat i sostenibilitat” de redacció del proper Codi Estructural, del Ministeri de Foment.

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 24 de gener de 2017 ,
Horari

de 11:00 a 14:00 ,
Durada 3 hores  

Director/docent
Joan Eugeni Cañadas,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.