ESert
Curs d'introducció a la rehabilitació estructural - Primera part (També EN VIDEOAULA)
EGI1170202
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 21 i 28 de febrer i 7 i 14 de març de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 16 hores  

Director/docent
Antoni Griera i Cura, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis. 

Objectius

Aquesta edició es focalitza en el camp de les estructures horitzontals i en concret en els forjats unidireccionals. L'objectiu és transmetre la metodologia a seguir per a la diagnosi i  intervenció de rehabilitació de sostres i les solucions de reforç més habituals, així:

Obtenir el saber de l'element a intervenir Þ Diagnosi de l’estat actual del forjat.

Recàlcul sota les accions prescrites de l'element Þ Obtenció de la Seguretat Estructural

Presa de decisions.

Presentació de tipologies de reforç de sostres en funció del material estructural, els danys, les afectacions i les carències que es presentin.

Avaluació de les afectacions vers la durabilitat Þ Tractaments curatius i preventius. 

Programa

 

1ª Sessió

8 hores

- Introducció: Necessitats. Rehabilitació versus Obra Nova. Ecologia.
- Casuística conceptual del reforç de sostre: Canvi del model estructural, Reforços superiors, inferiors, substitutoris, Element resistent a talla-llums.
- Exemple d'activitat d'una bigueta.

 

2ª Sessió

Sostres unidireccionals de formigó, biguetes armades i pretensades

8 hores

Introducció: Tipologies de sostres, de biguetes i d'armats. Principals afectacions del formigó. Càlculs inicials per mètodes simplificats.
- Diagnosi de sostres de formigó: Inspecció geomètrica del sostre, Inspecció d'una bigueta.
- Exemple d'una diagnosi d'un sostre de formigó: Exemple complet (equips d'auscultació, detectors, assaigs..i obtenció de dades per al recàlcul).
- Base conceptual del recàlcul d'un sostre de formigó.
- Principals tècniques de reforç: Reforç superior, inferior. Activitats.

 

 

 

PONENT: Antoni Griera i Cura, Arquitecte, Ex professor de la UPC, Ex professor de Masters a la Fundació UPC

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 21 i 28 de febrer i 7 i 14 de març de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 16 hores  

Director/docent
Antoni Griera i Cura, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.