ESert
Curs d'aparadorisme i visual marxandatge
EGI1170301
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 1, 8, 15, 22 i 29 de març i 5, 19 i 26 d’abril de 2017,
Horari

de 11:00 a 14:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i especialistes  (o als qui ho vulguin ser) del sector del comerç.

Objectius

Donar eines als treballadors del sector del Comerç i als especialistes (o als qui ho vulguin ser) per optimitzar la visibilitat i l’entorn del punt de venda.

Proporcionar i formar en les tècniques per donar continuïtat i moviment al punt de venda: tant a nivell de promocions i estacionalitat com a nivell de comunicació, il·luminació, mobiliari, color, aparadorisme i visual mertxandising.

Tècniques de creació de l’aparador així com de tota la col·locació del producte a l’interior de la botiga (visual mertxandising).

Formació en la Història de l’Aparadorisme i el Visual Mertxandising per conèixer diverses creativitats sobre els aparadors.

Optimització del punt de venda, tant a nivell formal, com a nivell de costos. 

Programa

1.         Presentació i Nocions generals i breu introducció a la Història de l’Aparadorisme i el Visual Marxandatge (3 hores). Ignasi Morató

Històricament, l’Aparadorisme, o més concretament, el Visual Marxandatge, són l’embrió d’un sector molt més ampli anomenat Retail (comerç al detall). Cal repassar la història per conèixer el punt de partida i les eines primàries i bàsiques que han anat evolucionant al llarg del temps.

2.         Tendències (2 hores) Mar Gausachs

Cal estar al dia dels moviments del sector, tant a nivell formal com a nivell de props (material d’atrezzo). Hi ha grans cadenes/marques que dibuixen les tendències i al voltant de les quals la resta agafa idees per a cada campanya.

3.         Aparadorisme (4 hores) Mar Gausachs

Cal dotar de tècniques així com d’eines a l’aparadorista, per tant, en aquest apartat caldria diferenciar entre:

·           Elements materials de l'aparador: són tots aquells utensilis (props) que ajuden a muntar l’aparador. Des de diversos materials de construcció per crear els entorns fins als maniquins que composaran l’espai i el mobiliari de recolzament.

·           Composició i disseny de l'aparador: són totes aquelles tècniques i normes bàsiques d’aplicació que ajuden a crear l’espai i que conformen les lliçons essencials de l’aparadorisme.

 

4.         Visual Marxandatge (9 hores): Maria Callís (Audit, 3 hores) i Cristina Carvajal (Layout/Mobiliari/Il·luminació, 6 hores)

Les eines a treballar són molt similars a les de l’aparadorisme però s’extrapolen a l’interior de la botiga. No només és important l’aparador sinó que també ho és la disposició del producte a l’interior.

·           Audit del Punt de Venda (3 hores): cal observar tots els aspectes dins el punt de venda per tal de fer una bona presentació del Visual Mertxandising. És necessari auditar exactament cada racó per mostrar punts forts i debilitats i actuar allà on calgui.

·           Layout (3 hores): cal crear uns recorreguts interiors a les botigues per aconseguir que l’usuari s’hi mogui per tot arreu. Aquest punt s’estudia des de la creació/optimització de la distribució espacial de la botiga (Layout). On s’ubiquen les taules promocionals, com distribuïm les gòndoles, a on col·loquem els emprovadors i les caixes de pagament, etc. Cal crear zones fredes i zones calentes i no deixar cap cantonada de la botiga sense punts d’atracció.

·           Mobiliari (1,5 hores): d’altra banda, cal conèixer els diversos formats de mobiliari i el seu ús específic dins de cada secció. Com i per a què serveix cada element i quins materials es poder fer servir i quins no són aptes. Alhora, pensar en tots els elements que ens calen per optimitzar la visió del producte.

·           Il·luminació i teoria del color (1,5 hores): una correcta elecció de les lluminàries i de les zones que volem il·luminar aporten augments de venda considerables, no només a nivell de bona il·luminació de producte, reproduint cromàticament el color, sinó que també a nivell d’eficiència energètica (reducció de consums energètics i optimització de la climatització). Per aconseguir una bona reproducció cromàtica i una il·luminació adequada caldrà conèixer el comportament de cada color, per tant, es farà una breu introducció a la teoria del color per controlar el seu comportament davant la llum.

 

5.         Comunicació al punt de venda: tant a l’aparador com a l’interior (3 hores) Àlex Escolar

Cal conèixer la matriu bàsica de la comunicació (1/ Marca; 2/ Navegació entre productes i famílies; 3/ Inspiració; 4/ Comunicació sobre preu; 5/ Informació General) per poder distingir els diversos nivells comunicatius que té una botiga. No és el mateix informar sobre el preu d’un producte que donar missatges sobre la marca. Per tant, caldrà detallar quin llenguatge i quins suports materials es poden utilitzar en cada cas.

6.         Exercici d’aprenentatge (3 hores): Tots els professors

Per tal d’aprofundir en tot el coneixement adquirit, es proposarà un exercici al llarg del curs que després serà valorat per tot el professorat. Caldrà aplicar totes les tècniques adquirides i justificar-les davant el tribunal. Durant les classes es podran fer totes les consultes necessàries per tal d’ajudar als alumnes a tractar amb la matèria. A poder ser, ens agradaria cel.lebrar aquesta última sessió a Barcelona per tal de fer un mini retail tour per la ciutat.

* Nota: cada capítol contindrà una explicació teòrica amb una dotació d’apunts així com un cas pràctic d’èxit (com a mínim) del tema tractat.

 

 

 CALENDARI

DATA

HORES

TEMA

PROFESSOR

1/03/2017

3

HISTÒRIA APARADORISME

I. MORATÓ

8/03/2017

2

TENDÈNCIES

M. GAUSACHS

1

ELEMENTS APARADOR

M. GAUSACHS

15/03/2017

1

COMPOSICIÓ APARADOR

M. GAUSACHS

2

DISSENY APARADOR

M. GAUSACHS

22/03/2017

3

AUDIT PUNT DE VENDA

M. CALLÍS

29/03/2017

3

LAYOUT

C.CARVAJAL

5/04/2017

1,5

MOBILIARI

C.CARVAJAL

1,5

LIGHTING I COLOR

C.CARVAJAL

19/04/2017

3

COMUNICACIÓ

A. ESCOLAR

26/04/2017

3

EXERCICI

C.CARVAJAL

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 1, 8, 15, 22 i 29 de març i 5, 19 i 26 d’abril de 2017,
Horari

de 11:00 a 14:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.