ESert
Paisatge, urbanisme i arquitectura al medi rural: claus per a la preservació del patrimoni i la identitat territorial
EGI1170302
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 21 i 28 de març i 4 d’abril de 2017,
Horari

de 9:30 a 13:30 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Bernat Llauradó Auquer, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs es dirigeix principalment a arquitectes, paisatgistes, urbanistes, geògrafs i altres professionals que treballen o tinguin interès en el camp del desenvolupament rural i la planificació urbana al medi rural. En general pot interessar a tots aquells i aquelles que participen de la gestió, ordenació i protecció del medi rural i d’aquelles persones que tinguin l’interès sobre la preservació dels valors i del paisatge al medi rural.

Objectius

Es tracta d’un curs que pretén dotar als assistents, a través de continguts teòrics bàsics i d’exemples concrets, els fonaments de la integració paisatgística i urbana per als nuclis rurals i el seu entorn agroforestal. Això es fa a partir del paisatge, l’urbanisme i l’arquitectura, entès com un procés en el qual de lectura del paisatge és la base per a una intervenció urbana i arquitectònica de qualitat al medi rural.

Es curs es centra en proporcionar estratègies, eines i instruments d’intervenció al medi rural per actuar-hi preservant els seus valors paisatgístics, el patrimoni i la seva la identitat territorial. 

Programa

En l’actualitat les qüestions vinculades a la preservació dels valors paisatgístics i del  patrimoni al medi rural (cultural, arquitectònic, històric...) ha esdevingut cada cop més rellevant en la ordenació territorial i la planificació urbana. Per això que és important que els agents que participen en la gestió, ordenació i protecció del medi rural tinguin amplis coneixements de la matèria;  ja que finalment la intervenció al medi rural pot alterar de forma irreversible la identitat territorial.

 

PROGRAMA

21 març matí 4h (9h30’-13h30’)

30’ Obertura del curs i presentació  (Bernat Llauradó, Pere Sala)

1h La urbanització global. La homogeneïtzació i banalització del paisatge. (Joan Vicente) Doctor en Geografia, Professor  de geografia a la UdG i Coordinador d'estudi del Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge.

1h El paisatge i l'ecologia del paisatge (Josep Pintó) Professor de Geografia Física a la Universitat de Girona, Codirector del Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP).

1h30’ Catàlegs, Cartes i Plans de paisatge. Aspectes clau per a la seva introducció al desenvolupament urbanístic al medi rural (Pere Sala) Coordinador de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

 

28 març matí 4h (9h30’-13h30’)

1h L’urbanisme rural: problemes derivats  del model de creixement urbanístic al medi rural (Bernat Llauradó)(Urbanista i arquitecte, fundador de tallerdarquitectura i Investigador en formació de la Universitat de Girona)

2h Arquitectura i paisatge. Exemples comentats (Martí Franc) Arquitecte del paisatge, enginyer tècnic agrícola i fundador de EMF

1h Patrimoni i identitat territorial. Les façanes urbanes amb valor paisatgístic (Bernat Llauradó)

 

4 abril matí 4h (9h30’-13h30’)

1h Estudis d’impacte i integració paisatgística i avaluació ambiental (Josep Armengol) Subdirector General de Planificació Terrritorial i Paisatge. Departament de Territori i Sostenibilitat

30' Estratègies per a la introducció del paisatge al planejament local. Integració paisatgística i urbana. Sitologia i projecte (Bernat Llauradó)

2h Arquitectura i paisatge. Exemples comentats (Arquitecte Lluis Auquer) Urbanista i arquitecte fundador de Auquer Prats arquitectures

30' Debat


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 21 i 28 de març i 4 d’abril de 2017,
Horari

de 9:30 a 13:30 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Bernat Llauradó Auquer, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.