ESert
ARQImmo. Postgrau en DIRECCIÓ IMMOBILIÀRIA (3ed)
EBC1171009
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/02/2018 al 06/06/2018,
Horari

Dimecres de 9:15h a 13.30h i de 14.30h a 18.45h,
Durada 117 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey, Doctora Arquitecta en Organització Empreses, UPC i Xavier Martín, Arquitecte. Director de Sòl i Promocions a IOSA IMMOBLES,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit


                                                                                                                                    Imatge: © MAP Architects. Fotografia: Andres Flajszer

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que vulguin especialitzar-se en l'anàlisi i gestió d’operacions immobiliàries des d’un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d’explotació.

També està dirigit a aquells gestors que gaudint d’una visió parcial del negoci immobiliari, vulguin assolir una visió completa del mateix.

Objectius

Aquest curs capacita per treballar en empreses que desenvolupin projectes immobiliaris entre les que cal destacar les entitats de crèdit, propietàries de gran part dels actius immobiliaris, així com les comercialitzadores. També et permet ser consultor i assessor d’aquestes entitats i d’entitats de caràcter públic, en quant a les noves propostes de projectes públics–privats en els àmbits residencial, comercial, oficines, desenvolupament de sòl, etc. I per últim, aquest postgrau et permetrà crear la teva empresa i coneixeràs tot el procés per posar en marxa com a promotor noves operacions i nous projectes d’edificació.

Formació basada en casos pràctics que s’adeqüen a la situació actual i futura del sector.

El programa contempla ampliar el camp de visió i el coneixement de processos d’aquells participants interessats en incorporar-se al sector immobiliari tant emprenedors com analistes, gestors i directors d’empreses lligades al sector.  

En el programa es potenciarà: l'orientació a l’usuari – client – mercat; incorporació al sector del concepte de Producte + Servei; adaptació a la indústria; professionalització de totes les fases del procés.

Els objectius específics son:

 • Elaboració d’estudis de viabilitat.
 • Comprensió de valoracions i taxacions immobiliàries, incloent terrenys rústics i solars, edificacions i espais urbans.
 • Comprensió dels mètodes d’amidament, valoració i taxació, de programació econòmica i de càlcul de costos i fiscalització dels mateixos, a les obres de caràcter arquitectònic i urbanístic i en el planejament.
 • Gestió de l’obtenció de llicències en els projectes integrats i en l’execució, tant d’obres d’edificació com espais urbans.
 • Gestió de la contractació de facultatius i la contractació d’obra amb coneixement de l’estructura de costos de tot tipus en el projecte i execució d’edificis i espais urbans.
 • Aptitud per a gestionar els programes d’edificis, considerant els requeriments de clients i usuaris, analitzant els precedents i les condicions de localització, aplicant estàndards i establint dimensions i relacions d’espais i equips.
 • Comprensió de la gestió de plans d’ordenació territorial i metropolitana, plans estratègics, plans de viabilitat urbanística i plans urbanístics d’ àmbit municipal, d’actuació en àrees urbanes i de caràcter especial.
 • Comprensió dels mètodes generals d’organització, gestió, administració, planificació i direcció empresarial i la seva aplicació als sectors immobiliaris i de la construcció.
 • Comprensió del marc legal
 • Comprensió dels sistemes d’organització de les empreses immobiliàries respecte a la distribució de feines i responsabilitats, el control del temps de producció, costos i rendiments laborals, l’administració econòmica i la planificació comercial.
 • Comprensió dels mètodes d’estudi de les necessitats i demandes socials, els  components de la qualitat de vida, de les condicions d’habitabilitat i els programes bàsics de l’habitatge.

Programa

El programa s’estructura en tres mòduls, que poden realitzar-se de manera independent o seqüencial:

La realització del Mòdul 1 capacita a l’alumne com Analista d’operacions i projectes immobiliaris.

La realització del Mòdul 1 + Mòdul 2 capacita a l’alumne com a Gestor d’operacions i projectes immobiliaris.

La realització del Mòdul 1 + Mòdul 2 + Mòdul 3 capacita a l’alumne com a Director i promotor d’operacions i projectes immobiliaris.
 

Els continguts del programa son els següents:

MÒDUL 1. Analista d'operacions i projectes immobiliaris
Actualitat i futur del sector immobiliari. Viabilitat d'operacions immobiliàries. Criteris de valoració i taxació. Adquisició d'instruments d'anàlisi.

MÒDUL 2  (+ M1). Gestor d'operacions i projectes immobiliaris
Aspectes legals de les operacions immobiliàries. Gestió d'equips de projectes. Gestió d'obra. Control i seguiment de projecte i obra. Contractes. Explotació i manteniment d'actius.

MÒDUL 3  (+ M1 + M2). Promotor i director d'operacions i projectes immobiliaris
Administració i organització d'una empresa immobiliària. Desenvolupament i finançament. Fiscalitat. Aspectes legals. Comercialització. Taller d'innovació empresarial. 
 

 

DIRECTORS DEL CURS

Ana Puig-Pey, Doctora Arquitecta en Organització d'Empreses, UPC 
Xavier Martín, Arquitecte. Director de Sòl i Promocions a IOSA IMMOBLES

 

EQUIP DOCENT

Alegret, Alberto - Doctor Arquitecte
Aldabó, Xavier - CEO Finques Farre
Barrachina, Oriol - CEO Cushman & Wakefield
Boquera, Carles - Advocat. Comsa Corporación
Bosque, Raul - Arquitecte
De Josemaria, Imma - Doctora Arquitecta. UPC
De Moner, Ignasi - Director Tècnic de Gestió de Projectes. BIMSA
Donés, Josep - Advocat. Secretari General Tècnic APCE
Gil, Antonio - Advocat, Soci Cuatrecasas Abogados
Gil, José Luis- Gerent. Gesob
Gómez, Xavier - Property Manager FC Barcelona
Martín, Xavier - Arquitecte. Director de Sòl i Promocions a IOSA IMMOBLES
Martínez, Eva -
Gerent.  Solucions Habitat
Montalvo, Francisco - Director Departament Manteniment i Operacions IOSA Inmuebles SLU
Morte, Miquel - Director General Compact Habitat
Pérez, Francesc - Director General SOLVIA. Grup Banc Sabadell
Pico, Toni - Grup Tort
Puig-Pey, Ana - Doctora Arquitecta en Organització d'Empreses, UPC  
Torrent, Joan Marc -
Director General APCE – Associació de Promotors i Constructors de Catalunya
Vidal-Quadras, Martín - Director General RAPEJUN
Vilajoana, Xavier - CEO EUROPROJECTES

En col·laboració amb:

Aclariments

METODOLOGIA

Les sessions presencials es podran seguir a distancia a través del aula virtual de la Escola Sert, que permet seguir les classes per vídeo i audio a través d’Internet. L’aula virtual permet realitzar consultes via xat en directe i les sessions queden gravades per a poder visualitzar-les a posteriori.

Aquest Postgrau es realitzarà a través de la “metodologia del cas”, és a dir, l’alumne assolirà els coneixements a través de treballar casos pràctics i reals. Aquest mètode permet aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d’un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris.

En els mòduls 2 i 3, els alumnes es distribuiran en grups i realitzaran un cas pràctic que serà tutoritzat individualment, via on line, pels professors del curs. S’ha estimat que cada alumne rebrà un total de 5 hores de tutoria on line.   

 

PREUS *:

1.872 €  / 1.638 € / 1.404 € 

10% dte per tractar-se d’un itinerari de llarga durada (PREUS ACTIUS):

1.685 €  / 1.475 € / 1.264 € 

10% dte addicional per matrícula abans del 28.01.18:

1.498€ / 1.310€ / 1.123€ 

* Aquests preus ja inclouen el descompte.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/02/2018 al 06/06/2018,
Horari

Dimecres de 9:15h a 13.30h i de 14.30h a 18.45h,
Durada 117 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey, Doctora Arquitecta en Organització Empreses, UPC i Xavier Martín, Arquitecte. Director de Sòl i Promocions a IOSA IMMOBLES,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.