ESert
Cursos BIM: TCQ2000 pressupostos a l'entorn BIM
EBC1170604
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 19/06/17 al 20/06/17,
Horari

Dilluns i dimarts de 16:00 a 20:00 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Maria Villegas Portero, tècnic i formació a l'ITeC,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
Professionals que realitzen amidaments i pressupostos en entorns de treball BIM, que precisen col·laborar amb diferents especialistes que participen en un projecte.
 
És necessari que els alumnes sàpiguen utilitzar una plataforma de modelatge BIM i hagin fet pressuposats prèviament, si pot ser en TCQ. En el curs es donen per sabudes les funcions clàssiques de redacció de pressupostos d'obres, així com els coneixements de modelatge BIM. En relació a TCQ, el curs se centra només en les utilitats BIM del mateix.

 

Objectius

Comprendre els fluxos de treball en un entorn BIM. Elaborar un pressupost a partir d'informació generada en diferents plataformes de modelatge, o a partir de models IFC.

Programa

1. Introducció.
2. Conceptes bàsics TCQ-BEDEC.
3. Visualitzador BIM-Viewer.
4. Vinculació d'objectes BIM amb partides d'obra.
5. Importació mesuraments multiplataforma.
6.Revisió de les línies de mesuraments.
7. Autodesk- Revit
8. Graphisoft-Archicad.
9. Nemestchek-Allplan.
10. Bentley-Aecosim.
11. Altres opcions TCQ.
 
 
Sessió 1 (19/06/17):
 
1. Introducció.
2. Conceptes bàsics TCQ-BEDEC.
2.1. Creació d'un pressupost de TCQ. 
2.2. Com obrir una obra de TCQ. 
2.3. Estructura d'un pressupost.
2.4. Importació estructura d'un pressupost d'un arxiu TCQ.
2.5. Importació estructura d'un pressupost d'Excel.
2.6. Banc BEDEC. 
2.7. Estructures d'informació al banc BEDEC. Diferència entre element, partida, conjunts de partida. 
2.8. Com funciona el banc BEDEC d'Internet i com copiar partides.
2.9. Creació de partides i conjunts de partides.
2.10. Creació de partides d'obra amb justificació de preus, conjunts de partides.
2.11. Mesuraments detallats.
3. Visor BIM-Viewer.
3.1. Com obrir el visor TCQ BIM Viewer.
3.2. Finestra principal de navegació.
3.3. Com obrir el model.
3.4. Menú arxivo.
3.5. Llista d'objectes i propietats.
3.6. Barra de localització.
3.7. Vista del model 3D/2D. Menú vista.
3.8. Menú objectes.
3.9. Menú mesurades.
3.10. Menú canvis.
4. Vinculació d'objectes BIM amb partides d'obra.
4.1. Llegir IFC.
4.2. Tipus BIM.
4.3. Associar partides al tipus BIM.
4.4. Assignació de conjunt de propietats.
4.5. Supressió tipus BIM.
 
 
Sessió 2 (20/06/17):
 
5. Importació mesuraments multiplataforma.
5.1. Configuració de la importació.
5.2. Gestió d'importacions.
5.3. Criteris sobre escriptura de mesuraments existents.
6. Revisió de les línies de mesuraments.
6.1. Comprovació amb el Visor BIM-Viewer.
6.2. Indicació de la revisió.
7. Autodesk-Revit. 
7.1. Preparació arxivo IFC per treballar amb el Visor.
7.2. Treball directe d'extracció de mesuraments de Revit a TCQ.
7.2.1. Menú BIM. Exportació de notes clau.
7.2.2. Importació de l'arxivo txt a Revit.
7.2.3. Configuració de creació de notes clau.
7.2.4. Vincular una partida o conjunt de partides d'obra en un element del modelatge.
7.2.5. Generar arxivo txt.
7.2.6. Menú BIM. Importació de mesuraments multiplataforma.
8. Graphisoft-Archicad. 
8.1. Preparació arxivo IFC per treballar amb el Visor.
8.2. Treball directe d’extracció d’amidaments de Archicad a TCQ.
8.2.1. Menú BIM. Exportació d'estructura banc Graphisoft-Archicad (BC3 2002)
8.2.2. Afegir menú ITeC a Archicad.
8.2.3. Configuració de l'entorn de treball per poder vincular partides o conjunt de partides d'obra.
8.2.4. Importació de l'arxiu bc3.
8.2.5. Vincular una partida o conjunt de partides d'obra en un element del modelatge.
8.2.6. Generar arxiu bc3.
8.3. Menú BIM. Importació de mesuraments multiplataforma.
9. Nemestcheck-Allplan.
9.1. Preparació arxivo IFC.
9.2. Treball directe d'extracció de mesuraments de Allplan a TCQ.
9.2.1. Menú BIM. Exportació catàleg Nemestcheck-Allplan.
9.2.2. Com seleccionar un catàleg en materials.
9.2.3. Com associar codis de materials a objectes.
9.2.4. Com exportar els objectes xca a TCQ.
9.2.5. Menú BIM. Importar mesuraments de Allplan
10. Bentley-Aecosim.
10.1. Preparació arxivo IFC.
10.2. Treball directe d'extracció de mesuraments de Bentley-Aecosim a TCQ.
10.2.1.1. Menú BIM. Exportació dataset Bentley-Aecosim.
10.2.1.2. Opcions de Aecosim.
10.3. Menú BIM. Importar mesuraments multiplataforma.
11. Altres opcions TCQ.
11.1. Recodificación de partides d'obra.
11.2. Recodificación de nivells de pressupost.
11.3. Adaptar preus i plecs.
11.4. Comparació de pressupostos.
11.5. Segones o més importacions de mesuraments.
 
 
Docent:
Maria Villegas Portero, tècnic i formació a l'ITeC

Aclariments

Los alumnos obtienen una licencia gratuita de TCQ 5.1, operativa hasta 31 de Julio de2017. Posteriormente tendrán una oferta específica para su adquisición.
 
Antes de instalar TCQ2000 en un ordenador, conviene asegurarse de que cumple las recomendaciones tanto en hardware como en software. La aplicación podría funcionar en configuraciones menores, pero el tiempo de respuesta se resentirá. Los requisitos recomendados son:
 
1. Hardware:
Procesador: 2 GHz
Memoria RAM: 1 GB (recomendado 4 GB)
Espacio libre de disco duro (instalación y trabajo): 550 MB libres
Red local (para instalaciones en red): 100 Mb
Tarjeta gráfica: Dedicada con controladores instalados. Mínimo OpenGL 2.1 (para trabajar con el visor de archivos IFC)
Monitor: Recomendado doble monitor o monitor en formato 16:9 (para trabajar con el visor de archivos IFC)
 
2. Software:
Sistema operativo
Windows 10 / 8 / 7 TCP/IP
Windows Server 2016 / 2012 / 2008 Para efectuar la instalación es preciso disponer de derechos de administrador. Es recomendable desactivar el antivirus antes de instalar.
 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ITEC
Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 19/06/17 al 20/06/17,
Horari

Dilluns i dimarts de 16:00 a 20:00 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Maria Villegas Portero, tècnic i formació a l'ITeC,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.