ESert
CICLE DE JORNADES BIM: Metodologia BIM amb el software de CYPE
EBC4170505
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
3 de Maig de 2017,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Dirigit a arquitectes, enginyers, professionals i estudiants que vulguin conèixer els nous fluxos de treball mitjançant els programes de Cype Enginyers basats en la metodologia BIM. També està dirigit a usuaris de Cype que vulguin conèixer les últimes novetats dels programes en el que a BIM es refereix.

Objectius

Es mostrarà la plena compatibilitat entre el treball habitual amb els programes de CYPE i el treball en BIM. Donar a conèixer la situació actual i noves tendències del BIM per al desenvolupament integral de projectes, construcció, operació i manteniment.

S'analitzarà l'ús dels programes de CYPE amb la connexió (importació i exportació) mitjançant fitxers IFC amb programes de modelatge, i per una altra amb la connexió directa de Revit amb Arquimedes.

Els nous programes de CYPE estan dissenyats per treballar mitjançant fluxos bidireccionals d'informació sincronitzable a través de l'estàndard IFC, es mostrarà com repercuteix en la fiabilitat i coherència del projecte, i com facilita el treball en equips multidisciplinaris.

Programa

11:45 Benvinguda i acreditacions

12:00h  Metodologia BIM en el software de Cype.

·         Visió general de l’estat actual i proposta de Cype per al treball col·laboratiu.

·         Modelat de l’edifici.

o    Exportació de l’arxiu IFC.

·         Creació de projecte.

o    BIMServer.center com a gestor de projectes.

·         Càlcul d’Instal·lacions:

o    Càlcul de diferents instal·lacions amb el software de Cype Ingenieros.

o    Exportació de resultats en format IFC.

·         Càlcul d’estructures:

o    Càlcul de l’estructura amb Cypecad.

o    Exportació de resultats en format IFC.

·         Sincronització dels diferents IFC i resultats de càlcul.

·         Creació d’amidament i pressupost gràcies a la connexió directa Revit amb Arquimedes.

14:00h  Networking

PONENT

Ricard Guitart, CYPE Catalunya

Aclariments

1. Les places de les activitats son limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.

2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a apastor@coac.net

3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.

4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Cype
Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
3 de Maig de 2017,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.