ESert
Visat telemàtic i PDF
EBC3170506
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
3 i 4 de juliol 2017,
Horari

3 juliol 2017: de 15:30 a 17:30h i 4 juliol 2017: de 15:30 a 18:30h,
Durada 5 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i col·laboradors del despatx que estiguin interessats a iniciar-se o  aprofundir en:

  • Tramitació telemàtica dels expedients de visat al PORTAL DE TRÀMITS del COAC.
  • Preparació del projecte en format .PDF 

Objectius

Pel que fa al PDF: conèixer com preparar la documentació en PDF, quins programes es poden utilitzar,  com generar un PDF des de qualsevol programa, preparar les pàgines abans d’agrupar-les i muntar un fitxer PDF amb els seus marcadors.

Pel que fa a la tramitació telemàtica dels expedients: introducció al PORTAL DE TRÀMITS del COAC i els tràmits que es poden realitzar, els estats dels expedients i la seva visualització en el portal de tràmits, signatura electrònica i verificació amb SMS, Obertura d’un expedient, generació de la fitxa de característiques i enviament de documents PDF i documents de tipus formulari. Altres tràmits.

Més informació: visat.bcn@coac.net                 

 

 

Programa

Part 1: Preparació de la documentació en PDF

Part 2: Tramitació telemàtica al PORTAL DE TRÀMITS del COAC


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
3 i 4 de juliol 2017,
Horari

3 juliol 2017: de 15:30 a 17:30h i 4 juliol 2017: de 15:30 a 18:30h,
Durada 5 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.