ESert
Eines SIG per a l'urbanisme i el paisatge_2ed
EBC3170611
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
06/11/2017, 13/11/2017 i 20/11/2017,
Horari

Dilluns de 16.00 a 20.00 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Mercadé, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals que tinguin interès en dominar el software de referència per treballar a escala territorial. El curs proposa desenvolupar l’aplicabilitat dels programes SIG per la representació i anàlisi del territori tant en planejament urbanístic com de paisatge.

Objectius

Capacitar per al treball, l’anàlisi i la projectació d’urbanisme i  de paisatge, assolint nocions bàsiques sobre el sistema d'informació geogràfica (SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) que és un sistema informàtic capaç d'integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques, és dir espacials. 

Docent responsable del curs: doctor Josep Mercadé i Aloy, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports.

Programa

Programa detallat
El curs consta d'una part teòrica prèvia, comú per a qualsevol software, i una part pràctica que es resoldrà amb el software ArcMap (ArcGis ESRI), del qual els alumnes disposaran d'una versió reduïda de 21 dies de durada per al seguiment del curs. Per a un òptim aprofitament del curs, és recomanable assistir a classe amb un portàtil.
 
 
Jornada 1: 
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
 
Feines i/o documents que es poden desenvolupar/redactar vinculats software de SIG:
 
Els sistemes d'informació geogràfica poden utilitzar-se en la recerca, la gestió de recursos, la planificació de despeses, l'avaluació d'impacte ambiental, els plans de desenvolupament, la cartografia o la planificació de rutes. Per exemple, pot permetre el càlcul dels temps de resposta en cas d'emergència a conseqüència d'un desastre natural, o bé per a detectar espais que calgui protegir de la contaminació.
 
Un sistema d'informació geogràfica pot convertir informació digital, que no es troba en forma de mapa, de manera que pugui ser tractada i visualitzada de forma integrada. Per exemple, pot integrar imatges de satèl·lit obtingudes per teledetecció que incloguin informació sobre poblacions o la vegetació d'una regió.
 
Virtuts i fonaments del Sistema d'informació geogràfica com a eina a partir de la qual els usuaris poden fer consultes interactives (cerques definides per l'usuari), analitzar la informació espacial, i editar-ne les dades. Qualsevol objecte d'un SIG està descrit fonamentalment per:
·         La seva localització absoluta sobre la superfície terrestre, per mitjà d'unes coordenades geogràfiques
·         La descripció de la seva posició i forma geomètrica en dues o tres dimensions
·         Informació alfanumèrica que el qualifica i classifica
·         Per les relacions espacials amb els altres elements
 
Iniciació al software i les seves ordres bàsiques a través d’un cas d’estudi pre-elaborat.
Iniciació a l’optimització de fonts utilitzables com a capes d’ anàlisi: CREAF, ICC, Open source i implementació en el cas pràctic.
 
Docents: doctor Josep Mercadé i doctora Nieves Lantada, enginyera tècnica en Topografia i enginyera en Geodesia i Cartografia
 
 
Jornada 2: 
TÈCNIQUES DE COORDINACIÓ DEL TREBALL SIG

Descàrregues
Treball per capes
Visualitzacions
Resultats
 
Docents: doctor Josep Mercadé i doctora Nieves Lantada, enginyera tècnica en Topografia i enginyera en Geodesia i Cartografia
 
 
Jornada 3: 
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
 
Docent: doctor Josep Mercadé
 
 
En col·laboració amb l’Oficina de la Biennal Internacional de Paisatge del COAC.

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
06/11/2017, 13/11/2017 i 20/11/2017,
Horari

Dilluns de 16.00 a 20.00 h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Mercadé, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.