ESert
Jornada exercici de la professió eines i serveis COAC en l'exercici de la professió
EGI1170603
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 1 de juny del 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Demarcació de Girona del Coac,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes que vulguin informar-se sobre l'inici de la professió. 

Objectius

Amb l’objectiu de formar en l’inici de l’exercici professional d’arquitecte, des de la Demarcació de Girona impulsem aquesta jornada on es vol exposar el marc professional, jurídic, laboral i de responsabilitat en el qual es mou la professió d’arquitecte. Des de l’exercici professional lliberal fins a l’exercici per a l’administració o amb contracte laboral.

 

Jornada especialment pensada per als nous col·legiats i els futurs nous col·legiats, que finalitzarà amb la presentació de l'OFICINA JOVE de la Demarcació de Girona del COAC. 

Programa

10.00h            PRESENTACIÓ - BENVINGUDA

                        Narcís Reverendo, president de la Demarcació de Girona del COAC

 

-     El col·legi

 

 

10.15h            COL.LEGIACIÓ . Què has de saber.

                        Marc Riera, secretari tècnic de la Demarcació de Girona del COAC

 

-     Perquè col·legiar-se.

-     Sistemes de col·legiació.

-     Serveis

 

 

10.30h            VISAT. Visat, com i per què?

                        Lurdes Ferran, cap de visat de la Demarcació de Girona del COAC.

 

Afrontar els dubtes sobre el marc legal del visat. 

 

-     Quan cal visar un projecte? Quins documents cal visar?

·  RD. 1000/2010

-   Visat telemàtic i/o visat presencial

 

-   Què és el registre automàtic de documents? Documents admesos pel registre

 

-     Visat d'un expedient

·  Documentació

              . Sol.licitud de visat i fitxa de característiques

              . Plantilles de documents

·  Projecte

              . Guies per a l'elaboració del projecte

              . OCT - normatives i fitxes

-     Pagina web. Com trobar els documents?

-     Despeses de visat. Informació i càlcul.

 

11.15h            EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL Possibilitats i sistemes d’entrar en el món laboral.

                        Laura Cicres, Cap de l’assessoria fiscal de la Demarcació de Girona del COAC.

 

-     Alta cens hisenda: per saber com hem de fer l’alta hem de saber ON treballarem, AMB QUI treballarem i PER A QUI treballarem (empresa o particulars- model 130)

-     Contracte persona dependent (TRADE), autònoms familiars, regim general

-     Com portar la comptabilitat i despeses no deduïbles

-     Serveis que ofereix l’Assessoria Fiscal

 

 11.45h DESCANS-ESMORZAR

  

12.00h           HNA. (Hermandad Nacional de Arquitectos) Sistema alternatiu a la                            Seguretat Social.

                        Jordi Sirerols. responsable de l'oficina territorial de Girona d’HNA

 

-     Inici de la meva activitat, tràmits a realitzar

-     Alternativa HNA vs RETA

-     Obligacions fiscals

-     Productes d'estalvi

 

 12.15h           RESPONSABILITATS PROFESSIONALS.

                        Helena Hugas, cap de l’assessoria jurídica de la Demarcació de Girona del COAC.  

 

-     Responsabilitat civil

·  Marc Legal

·  Terminis

                       

-     Responsabilitat deontològica

·  Marc Legal

·  Obligatorietat

·  Diferències amb l'ètica professional

 

12.45.h          PROBLEMÀTIQUES ENTORN DE LA COBERTURA DE RISC PROFESSIONAL.                    Marta Avilés, responsable de l'oficina territorial de Girona d’ASEMAS.

 

-     Opcions d'assegurament: mutua vs. empreses privades; avantatges i inconvenients.

-     Modalitat d'assegurança d'Asemas pels nous col.legiats

-     Importància de la rigurositat de declaració dels riscos assumits

-     Com queda l'assegurança un cop finalitzat l'exercici professional.

  

13.00h DUBTES I PREGUNTES

 

13.45h           OFICINA JOVE.

                        Marc Riera, secretari tècnic i responsable de l'oficina jove de la Demarcació de                   Girona del COAC.

                       

-     Presentació de l'Oficina Jove

-     Objectius de l’oficina: Assessorar, acollir i orientar.

-     Funcionament: com i quan pots dirigir-te a l’oficina jove.

  

14.00H DINAR a peu dret. 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Hermandad Nacional de Arquitectos ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 1 de juny del 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Demarcació de Girona del Coac,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.