ESert
CAMPUS PROFESSIONAL ANFAPA: SATE - Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior. Rehabilitació tèrmica d'edificis.
EBC4170615
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
21 de Setembre de 2017,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 

Arquitectes, aparelladors, constructors i els professionals relacionats amb el sector de la rehabilitació i l'obra nova.

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE PER STREAMING: Amb l'objectiu de facilitar l'accés a la jornada, es retransmetrà en directe per streaming. Es facilitarà l'enllaç per fer el seguiment un dia abans de l'acte a les persones que s'hagin inscrit prèviament.  

Objectius

Coneixement del sistema: què és, com es col·loca, quins punts crítics té i com es solucionen.

 

Programa

El SATE és un sistema d'aïllament tèrmic de façanes per l'exterior, consistent en un panell aïllant que s'adhereix al suport amb adhesiu i/o fixació mecànica, el qual es protegeix amb un revestiment constituït per una o varies capes aplicades directament sobre ell.
 
Tècnicament destaquen per reduir l'aparició de ponts tèrmics, ja que al tractar-se d'un sistema exterior i continu minimitza l'aparició de ponts tèrmics, els quals son més habituals en aïllaments interiors i discontinus situant-se en els cantells de forjats.
 
Tanmateix, augmenten la inèrcia tèrmica dels tancaments evitant les oscil·lacions tèrmiques ja que la major part de la massa de les parets es troba en l’interior de l'aïllament. Per això s'estabilitzen les temperatures interiors i es redueix la despesa energètica de calefacció i refrigeració.
 
Per últim, cal destacar, que en obres de rehabilitació, al tractar-se d'un sistema que es col·loca per l'exterior, no disminueix la superfície habitable de l’habitatge, ni pertorba als seus usuaris durant la seva execució.
 
    
PROGRAMA DE LA JORNADA 

11:45 h  Acreditació assistents 

12:00 h  Presentació de la jornada 
 
Descripció del sistema
Conceptes generals i descripció del Sistema SATE.
 
Beneficis del sistema SATE
- Supressió de ponts tèrmics i eliminació de condensacions.
- Augment de la inèrcia tèrmica.
- Optimització de la superfície útil.
- Aïllament de façanes sense desallotjament dels habitatges. 
 
Posada en obra del sistema
- Preparació de suports i recomanacions prèvies.           
- Col·locació de plaques, capes d'armadura, perfils d'arrencada i perfils de rematada.           
- Punts singulars, portes, finestres, ampits, rèfecs, cavallons, etc.

14:00 h  Col·loqui 


PONENTS

- Robert Benedé, arquitecte tècnic gerent d'ANFAPA
- Gabriel Ortin , arquitecte
- Antonio Martos, arquitecte tècnic


PATROCINADOR I ASSOCIATS

 
 
 

Aclariments

1. Es podrà fer el seguiment per streaming. Es facilitarà l'enllaç a tots els inscrits un dia abans de l'acte.
2. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
3. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net
4. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
5. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
21 de Setembre de 2017,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.