ESert
CAMPUS PROFESSIONAL TECHNAL. Dins o fora. Solucions interfície per a façanes i tancaments
EBC4171002
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
5 d'Octubre de 2017,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants, i altres tècnics de la construcció. 

Objectius

Conèixer els sistemes de fusteria d'alumini Technal i aprendre el funcionament del programa Windefic per calcular valors de transmitància tèrmica.

Programa

PROGRAMA DE LA JORNADA

11:45 h  Benvinguda i acreditació assistents 

12:00 h  Presentació de la jornada 

 - Presentació dels nous productes per tancaments i façanes singulars d'alumini i vidre.

 - Demostració de l'ús i accés a WINDEFIC. Programa d'accés online per calcular valors de transmitància tèrmica de les finestres i façanes Technal Uw / UCW, càlcul logarítmic dels nivells d'aïllament acústic en funció de la fusteria i composició del vidre en Db, càlculs estàtics de la perfileria lx, li en cm4 d'acord amb el CTE.

 - Presentació de casos d'èxit del Llibre del Palmarès Architecture Aluminium Technal, concurs d'arquitectura que organitza Technal a la península ibèrica.

 - Torn de preguntes i resolució de dubtes dels assistents.

14:00 h Col·loqui i networking

 

PONENTS

José Camarillas, responsable de projectes a Technal.

Eduardo Egea, responsable de projectes a Technal.

Mayte Espuela, responsable de comunicació a Technal.

 

PATROCINADOR

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la qual prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
5 d'Octubre de 2017,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.