ESert
Visat telemàtic i PDF
EOL1170601
COAC

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
el dijous 29 de juny de 2017,
Horari

de 10:00 a 12:00 h.,
Durada 2 hores  

Director/docent
Lurdes Ferran, cap de servei de Visat de la Demarcació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

 Arquitectes i col·laboradors del despatx que estiguin interessats a iniciar-se o  aprofundir en:

  • Tramitació telemàtica dels expedients de visat al PORTAL DE TRÀMITS del COAC.
  • Preparació del projecte en format .PDF 

 

Objectius

Pel que fa al PDF: conèixer com preparar la documentació en PDF, quins programes es poden utilitzar,  com generar un PDF des de qualsevol programa, preparar les pàgines abans d’agrupar-les i muntar un fitxer PDF amb els seus marcadors.

Pel que fa a la tramitació telemàtica dels expedients: introducció al PORTAL DE TRÀMITS del COAC i els tràmits que es poden realitzar, els estats dels expedients i la seva visualització en el portal de tràmits, signatura electrònica i verificació amb SMS, Obertura d’un expedient, generació de la fitxa de característiques i enviament de documents PDF i documents de tipus formulari. Altres tràmits.  

Programa

Part 1: Preparació de la documentació en PDF

Part 2: Tramitació telemàtica al PORTAL DE TRÀMITS del COAC  


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
el dijous 29 de juny de 2017,
Horari

de 10:00 a 12:00 h.,
Durada 2 hores  

Director/docent
Lurdes Ferran, cap de servei de Visat de la Demarcació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.