ESert
Curs d'introducció a la rehabilitació estructural - Segona part (També EN VIDEOAULA)
EGI1171102
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017.,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 16 hores  

Director/docent
Antoni Griera i Cura, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis.  

Objectius

Igual que a la primera part, aquesta edició es focalitza en el camp de les estructures horitzontals i en concret en els forjats unidireccionals. L'objectiu és transmetre la metodologia a seguir per a la diagnosi i  intervenció de rehabilitació de sostres i les solucions de reforç més habituals, així:

Obtenir el saber de l'element a intervenir -> Diagnosi de l’estat actual del forjat.

Recàlcul sota les accions prescrites de l'element -> Obtenció de la Seguretat Estructural

Presa de decisions.

Presentació de tipologies de reforç de sostres en funció del material estructural, els danys, les afectacions i les carències que es presentin.

Avaluació de les afectacions vers la durabilitat -> Tractaments curatius i preventius. 

Programa

  

 

 

3ª Sessió

Sostres unidireccionals de fusta

10 hores

- Introducció: Anàlisi de la fusta. Principals anomalies. Afectacions.
- Recàlcul d'un sostre de fusta: Mètodes i exemple de càlcul. 
- Exemple d'una diagnosi d'un sostre de fusta: Tipologies. Inspecció geomètrica. Campanyes d'inspecció. Caracterització estructural. Recàlcul.
- Tècniques de reforç i tractaments: Reforç amb fusta, acer i formigó. Sistema beta. Tractaments preventius i curatius.

 

4ª Sessió

Sostres unidireccionals metàl·lics

6 hores

- Introducció: Tipologies de sostres i perfils. Corrosió versus Oxidació. Càlcul. 
- Diagnosi de sostres d'acer: Inspecció geomètrica. Campanyes d'inspeccions.
- Exemple complet de diagnosi d'un sostre metàl·lic: Equips d'auscultació emprats, ultrasons, assaigs, duròmetre... 
- Base conceptual del recàlcul del sostre.
- Tècniques de reforç i tractament: Reforç amb acer i amb formigó.

 

 

 

 

 

     

 

PONENT: Antoni Griera i Cura, Arquitecte, Ex professor de la UPC, Ex professor de Masters a la Fundació UPC


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017.,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 16 hores  

Director/docent
Antoni Griera i Cura, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.