ESert
Postgrau en REHABILITAR DES DE L' ESTRUCTURA (curs on line, 6a edició)
EEL0171004
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 30/10/2017 al 18/06/2018,
Horari

Sessions presencials: Dilluns de 16:00 a 19:00h ,
Durada 150 hores  

Director/docent
Robert Brufau i Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aquest curs on line està dirigit a l'arquitecte o professional interessat en obtenir la major quantitat possible d'informació i coneixements per desenvolupar amb garanties qualsevol projecte de consolidació o reforç estructural que pogués escometre en l’exercici de la seva professió, prestant una atenció especial a les intervencions basades en l’ús de l’acer. 

El contingut del curs pretén ser un recorregut per les diferents tècniques d’intervenció en rehabilitació edificatòria i està recolzat pel treball professional continuat de l’equip d’Arquitectes B.O.M.A., S.A. , del qual Robert Brufau va formar part fins l'any 2013,  amb una àmplia experiència en aquest tipus d’intervencions que ve avalada per la seva implicació continuada a la docència universitària a les Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectura de Barcelona i del Vallés, ambdues de la UPC. 

El material –textos, esquemes o fotografies- que il·lustrarà el curs és molt similar al que l’autor utilitza en els seus cursos, ja sigui a l’ETSAV, ja en alguns cursos de reciclatge de l’Escola Sert del COAC, o a les pròpies sessions de formació continuada del conjunt d’Arquitectes i Enginyers de B.O.M.A. S.A.

Objectius

En línies generals, aquest curs pretén millorar la preparació de l’arquitecte alumne perquè pugui desenvolupar la seva activitat professional en el camp de la rehabilitació, considerant prioritari el recorregut per una sèrie d’etapes amb una línia d’actuació coherent que les coordini:

 - Establiment d’una metodologia per la recollida de informació de la realitat de l’obra prèvia a la intervenció. 
 
 - Coneixement de les dades necessàries per establir les característiques dels diferents materials estructurals trobats.
 
 - Comprensió del procés constructiu previ a les comprovacions de càlcul dels elements existents, amb vistes a definir la capacitat resistent de l’estructura a conservar.
 
 - Verificació de la capacitat de l’estructura consolidada per absorbir els nous usos, segons el Projecte funcional i dins dels marges raonables que defineixin les Normatives en vigor.
 
 - Domini de les tècniques suficients per la redacció del Projecte d'intervenció estructural, segons els requisits de tot tipus i tenint en compte el contingut de les anteriors etapes.
 
  - Obtenció de raonaments per la redacció de Informes i Dictàmens sobre l’estat de les realitats prèvies a la intervenció, en els que ha de quedar definida la possibilitat, o no, de que la rehabilitació es pugui portar a terme correctament.

Programa

MÒDUL 1:  PLANTEJAMENTS BÀSICS I INTERPRETACIÓ DE LES PATOLOGIES. EL LLENGUATGE DE LES ESQUERDES. EL COMPORTAMENT DELS MURS
Tema 1: Plantejaments bàsics a considerar per la rehabilitació d'edificatòria
Tema 2: Els materials preexistents
Tema 3: Interpretació del conjunt d'elements estructurals amb presència habitual en un procés de rehabilitació
Tema 4: Operacions de consolidació de murs fracturats


Durada: 48 h on line + 12 h presencials
Dates: Del 30/10/2017 al 05/02/2018 
Classes presencials proposades: 20/11/2017, 11/12/2017, 15/01/2018 i 05/02/2018


MÒDUL 2:  TÈCNIQUES DE REFORÇ DE PILARS, BIGUES I FORJATS
Tema 5: Tècniques de reforç de pilars
Tema 6: Tècniques de reforç de bigues
Tema 7: Tècniques de reforç de forjats
 
Durada: 36 h on line + 9 h presencials
Dates: Del 05/02/2018 al 16/04/2018
Classes presencials proposades: 26/02/2018, 19/03/2018 i 16/04/2018  
 
 
MÒDUL 3:  REFORÇ DE FONAMENTACIONS, APEUAMENTS DE TOT TIPUS I TÈCNIQUES D'ESTABILITZACIÓ DURANT EL PROCÉS CONSTRUCTIU
Tema 8: Tècniques de reforç de fonamentacions existents
Tema 9: Tècniques d'apeuament d'elements verticals portants
Tema 10: Intervencions provisionals tendents a millorar l'estabilitat de l'edifici durant el seu procés de rehabilitació

Durada: 36 h on line + 9 h presencials
Dates: Del 16/04/2018 al 18
/06/2018
Classes presencials proposades: 07/05/2018, 28/05/2018 i 18/06/2018

Professor del curs: Robert Brufau, doctor arquitecte

Programa Complet del Curs
 

METODOLOGIA I ESTRUCTURA DEL CURS

Es tracta d'un curs on line, que es podrà seguir a través de la plataforma virtual de l'Escola Sert. Cada alumne rebrà una contrasenya d'accés a aquesta plataforma i des d'allà es podrà descarregar el material docent per treballar i resoldre els qüestionaris (arxius en format pdf o word).

El curs està compost per 10 temes de diferent complexitat, agrupats en tres mòduls que es poden cursar independentment. Es donarà prioritat d’accés als alumnes que es matriculin de tot el curs sencer.

L’extensió mitja de cada tema és d’unes 30 pàgines, que sovint es complementen amb alguns annexes de recordatori de les teories clàssiques de la Resistència dels Materials. En total són unes 400 pàgines, a les que se’ls hi afegiran prop de 120 pàgines més amb comentaris i interpretacions sobre els qüestionaris plantejats.
Per la redacció final del text, Robert Brufau va comptar amb l’ajut de l’Arquitecte Paulino Vicente, qui va estar prop de 15 anys fent, sobre tot, rehabilitacions complexes a BOMA S.A.
El contingut abasta la major part dels temes amb els que habitualment un arquitecte s’ha d’enfrontar al llarg dels seus anys d’exercici professional, sobre tot si es dedica prioritàriament a la rehabilitació.
La major part dels exercicis pràctics i casos que es demanarà que s’interpretin són casos reals, corresponents a obres viscudes a BOMA S.A. des que varen començar a rehabilitar (allà pels inicis dels anys 80) fins l’actualitat. Són, doncs, 30 anys d’experiència i més de 900 obres –algunes d’elles prou importants- dins d’aquesta especialitat. S’acceptarà també discutir interpretacions i vivències pròpies de l’alumne-arquitecte, a les sessions presencials. 
Està previst que cada mòdul duri entre 10 i 12 setmanes. Cal preveure una dedicació aproximada d’unes 12 hores de treball a casa per cada un dels 10 temes, repartides, més o menys, en:
      - 6 hores per llegir i estudiar el Tema. (Es lliurarà la documentació en format .pdf)
      - 1 hora per llegir i analitzar el qüestionari que us enviarem la segona setmana del temps dedicat a cada Tema.
      - 4 hores per respondre el qüestionari, fent els dibuixos i esquemes que siguin necessaris.
      - 1 hora per llegir i interpretar les respostes que us retornarem.
Tota la part mecànica del Curs es canalitzarà a través d'un delegat del curs i els qüestionaris seran corregits per Robert Brufau.
Les respostes a cada tema es poden fer informàticament, tot i que si algú vol fer-ho escrivint “a mà” també seran corregides. Els dibuixos que alguns cops es demanen també es poden fer indistintament d’una manera u altra. S’accepta que s’aprofitin les mateixes imatges del text.
Es portarà un registre dels exercicis lliurats per cada alumne per poder justificar posteriorment el Certificat d’Aprofitament de l’Escola Sert obtingut.

Al final de cada tema, es farà una classe presencial de 3 hores a la seu de l’Escola Sert de Barcelona (c. Arcs, 1-3, 5a planta) on es repassaran aquells temes que no hagin quedat prou clars, afegint-hi la resolució d’alguns problemes concrets, o de casos reals difícils que sigui necessari conèixer. En aquesta sessió, Robert Brufau també respondrà als dubtes o les preguntes que els alumnes hagin plantejat durant el temps d’estudi.
 
Per als alumnes que no es puguin desplaçar fins a Barcelona, les classes presencials es podran seguir en directe a través d'Internet per la Videoaula.

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar al docent en directe, a la vegada que veure les diapositives preparades pel professor i participar a classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. A través de la videoaula, es podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir la classe presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les gravacions.
 
INSTITUCIONS PARTICIPANTS:
     ""  

 

Aclariments

Tipus de certificats

Als cursos de Postgrau s'entregarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactoriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realizen més del 80% de les pràctiques, s'entregarà un certificat d'assistència.

Preus i matricula

Preus del Postgrau:
2.208 € / 1.932 € / 1.656 € / 1.932 €

10% descompte per matriculació al Postgrau (Preus actius):

1.987 € / 1.739 € / 1.490 € / 1.739 € 

10% descompte addicional per matriculació al Postgrau abans del 30.09.17:

1.766 € / 1.546 € / 1.325 € / 1.546 €   

Preu especial per als membres de l'ACE que no siguin arquitectes col·legiats i socis UPC Alumni Premium: S'hauran de matricular escollint l'opció PREU ESPECIAL.

La inscripció al postgrau realitzada 15 dias abans del seu inici permetrà als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (cal sol·licitar-ho a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

És possible la insccripció a cada mòdul del curs de manera independent.

Inscripció mòdul 1
Inscripció mòdul 2
Inscripció mòdul 3

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

 

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anular o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

La documentació i els exercicis del curs estaran disponibles en català i també en castellà. Les classes presencials es realizaran en català o castellà. 

Per poder acreditar el títol de Postgrau/Màster professional és necessari que l'alumne, que no estigui col.legiat al COAC, ens aporti el títol del Grau corresponent.

 
Amb la col·laboració de:
""
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 30/10/2017 al 18/06/2018,
Horari

Sessions presencials: Dilluns de 16:00 a 19:00h ,
Durada 150 hores  

Director/docent
Robert Brufau i Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.