ESert
Accessibilitat, de la normativa a la pràctica
EGI1171002
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dilluns 27 i dimarts 27 i 28 de novembre de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 h. (teoria) i de 10:00 a 12:00 h (pràctica),
Durada 6 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals, tècnics municipals i altres tècnics que vulguin conèixer i experimentar què vol dir accessibilitat més enllà de les definicions normatives. 

Objectius

L'objecte del curs és donar les directrius principals per a una correcta anàlisi de les realitats actuals en temes d’accessibilitat, des de la pròpia normativa vigent, passant per les realitats particulars segons els diversos graus de mobilitat existents i les seves experiències fins a arribar a la pròpia experimentació dels assistents al curs en unes jornades pràctiques a les ciutats de Girona, Olot i Figueres. 

Programa

Jornada teòrica, 27 de novembre de 2017

 

  1. La realitat actual de l’accessibilitat, una necessitat creixent en el parc construït.

 

  1. Breu resum de la Normativa d'aplicació:

 

2.1.   DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

2.2.   CTE-SUA

2.3.   LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

2.4.  Apunts del nou decret d’accessibilitat.

Ponent: M. Mercè Corominas, arquitecta

  1. Anàlisi dels diversos graus de mobilitat.

 

Ponent: Albert Carbonell (president), Anna Ma. Guillén (vicepresidenta) i Josep Planiol (vocal) de MIFAS

 

  1. Experiències personals.

 

Ponent: Albert Carbonell (president), Anna Ma. Guillén (vicepresidenta) i Josep Planiol (vocal) de MIFAS

 

Jornades pràctiques:

Girona, 28 de novembre de 2017

 

Utilització dels assistents al llarg d’un recorregut urbà utilitzant diversos models de cadires de rodes per experimentar en pròpia pell les dificultats de mobilitat davant les diferents barreres arquitectòniques del recorregut. 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dilluns 27 i dimarts 27 i 28 de novembre de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 h. (teoria) i de 10:00 a 12:00 h (pràctica),
Durada 6 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.