ESert
Postgrau en Retail Business Design. Curs presencial i per Videoaula a través d'Internet
EBC3180202
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 17/4/2018 al 9/11/2018,
Horari

Dimarts de 15:30 a 21:00 h i viernes de 15:30 a 19:30 h i alguns dimecres (veure calendari detallat),
Durada 200 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, arquitecta,
Idioma Castellà 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 09/04/18

Tria una opció:

Preu general (*):
2560.00 €.

COAC JOVE (**):
2240.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
2240.00 €.

Entitats conveniades:
2240.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
1920.00 €.

Matricula Oberta

Places totals: 25El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a aquell alumne que cerca crear la seva pròpia metodologia de projecte, transparent i professional i centrada en les necessitats del client. A més d'ajudar en crear la seva pròpia metodologia, es pretén fer una profunda immersió en el sector de l'empresa, per entendre molt millor quines són les perspectives possibles i els punts candents del projecte plantejat pel mateix client.

Objectius

Adquirir totes les eines necessàries que permetin al professional garantir el nivell de disseny construcció i gestió en projectes de Retail i dotar-li de nous coneixements transversals però imprescindibles en la pràctica professional.

Programa

El programa del Postgrau de Retail Business Design s'ha configurat en 3 grans mòduls imprescindibles per a obtenir la titulació i arribat al projecte tutelat i real. Així mateix, s'han desenvolupat càpsules específiques de formació, transversals i per a les quals l'arquitecte pot mostrar interès, ja que la realitat del sector incorpora a l'arquitecte, no només en la creació del concepte, sinó que també en processos d'implementació i role out.
 
 
 MÒDUL 1: DISSENY 
 
1.1. Disseny (48 hores)
 
Interès de la matèria per a l'exercici de la tasca de disseny:
- Conèixer el context històric i professional
- Entendre la importància de la creació del concepte per a la posterior implementació i role out i per la personalitat de la Marca.
- Establir vincles amb protagonistes paral·lels del projecte Retail, des de l'estratègia Retail fins a la dinamització del punt de venda.
- Treballar casos pràctics per exercitar l'habilitat de crear projectes i d'enfrontar-davant de casos específics.
- Importància de les tendències i de l'entorn de negoci.
- Aportar i incorporar al projecte Innovació i Investigació.
- Transcendència del layout, tant de front office com de back office.
- Incorporar el disseny adequat al projecte concret.
- Testimonis professionals que ens ajudaran a entendre el negoci des de dins.
- Fer entendre als potencials clients la necessitat de la nova figura: Retail Business Design.
 
 
1.2. Dinamització (16 hores)
 
Interès de la matèria per a l'exercici de la tasca de disseny des del punt de vista de la generació d'experiències:
- Descobrir la importància de dotar el punt de venda de moviment com a generador d'experiències.
- Aprofundir en el coneixement de l'aparador.
- Importància del marxandatge visual del punt de venda.
- Esmicolar la figura del visual mertxandiser.
- Interioritzar la metodologia de treball del visual i la seva transcendència en el projecte de disseny.
- Controlar el punt de venda des de tots els àmbits.
- Conèixer la dimensió de la marca a l'interior de la botiga.
- Aprendre noves tècniques per a la dinamització.
 
 
1.3. Transversalitat BIM – VIZ – PM – FM (16 hores)
 
Interès de la matèria per a veure quina és la relació necessària amb altres agents que participen en la creació d'un projecte de Retail:
- Entendre el procés de projecte BIM i veure com generar la interrelació.
- Les grans empreses estan incorporant el BIM a les seves estructures de projecte.
- Fer que el projecte el pugui entendre tot aquell que participa dins el procés de creació. La visualització VIZ és transcendental per evitar malentesos interns.
- Traslladar el projecte creatiu al personal PM que l'haurà d'executar, fent-los partícips des del primer moment.
- Deixar el projecte ben definit i establir mecanismes perquè la dinamització i el bon funcionament siguin possibles de forma fàcil i eficient.
 
 
1.4. Procés (8 hores)
 
Interès de la matèria per a l'exercici del procés creatiu al projecte real:
- S'analitzaran les etapes de projecte i els participants hauran de posar en ordre cadascuna d'elles, definint per què és important l'ordre del projecte i dotant d'eines per traslladar-ho tot a l'espai real.
- S'establirà un ordre de prioritats segons el qual cadascun muntarà la seva metodologia de treball. Posteriorment, cada alumne presentarà la seva pròpia metodologia per poder discutir entre tots si és útil o s'ha de replantejar.
- Es presentaran casos que es discutiran entre tots, debatent si el procediment ha estat l'adequat o haurien de proposar alternatives. Es lliuraran els casos prèviament perquè cada estudiant pugui preparar les seves notes i basar els seus comentaris de cara a la sessió.
 
 
1.5. Innovació en el disseny (8 hores)
(*)
 
 
 MÒDUL 2: EMPRESA 
 
2.1. Estratègia (16 hores)
 
Interès de la matèria per a l'enteniment dels conceptes bàsics:
- Conèixer el punt de partida d'un projecte de creació de concepte Retail.
- Entendre la importància de l'estratègia Retail en el disseny de l'espai.
- Descobrir la importància de definir i traslladar l'estratègia de l'empresa a l'experiència de compra a través de les polítiques tàctiques del Retail Mix.
- Entendre la flexibilitat i la renovació d'estratègies com a reptes als quals està exposat el Retail a hores d'ara.
- Redefinir els avantatges competitius davant competidors presents i futurs.
- Visualitzar el funcionament del negoci.
- Entendre un compte d'explotació i la seva rellevància en qualsevol disseny de concepte.
- Pensar el projecte des del compte d'explotació.
- Interioritzar el cost d'un projecte i la seva rellevància.
 
 
2.2. Relació amb l'Empresa (16 hores)
 
Interès de la matèria per a definir el perfil professional del Retail Business Design i fer entenedor aquest perfil, de manera que l'empresa detecti la necessitat d'incorporar-lo a la seva estructura directiva:
- Entendre l'estructura formal de l'Empresa.
- Analitzar l'encaix del nou perfil professional en l'estructura actual.
- Vincular l'Empresa al procés formatiu a través de la pràctica professional.
- Eines d'habilitats transversals.
- Desenvolupament de la marca personal.
 
 
2.3. Innovació en la empresa (4 hores)
(*)
 
 
 MÒDUL 3: BRANDING 
 
3.1. Branding (16 hores)
 
Interès de la matèria per a la translació exacta dels valors de la Marca al punt de venda o projecte Retail:
- La participació en aquest postgrau pretén una visualització clara del Branding, entès com l'actiu principal en la gestió de l'empresa, on alinearem els objectius de l'empresa amb els de la marca.
- Partirem del concepte base: "Una marca no és un símbol"
- Establirem paràmetres i eines per a la creació de les marques, per a l'enteniment de la seva aplicació i per a la seva activació.
- Definirem què és, com es crea i com hem d'interpretar la marca, podent així aplicar la seva personalitat i tots els seus significats als espais Retail.
 
 
3.2. Innovació en el branding (4 hores)
(*)
 
 
*
1.5.  2.3.  3.2 Innovació (matèria transversal als 3 mòduls)
 
Interès de la matèria per a incorporar al projecte tota la vessant d'Investigació i la procedent Innovació, feta a mida per a cada client:
- Analitzar on es pot incorporar la Investigació en un projecte formal de Retail.
- Analitzar on es pot incorporar la Innovació en un projecte formal de Retail.
- Crear un observatori de bones pràctiques que associïn el Postgrau amb un mètode de Creació basat en les millors tendències del mercat.
- Aprendre qui són els protagonistes de la Innovació.
- Incorporar el Design Thinking dins el procés.
- Metodologia de treball: workshops/tallers/braimstorming
 
 
T. Taller de Projecte (48 hores) (transversal al postgrau)
 
Interès de la matèria per a la consolidació del coneixement adquirit:
- Cada alumne triarà el seu projecte i ens explicarà quins han estat els motius de la seva elecció i què ha detectat que en cada cas s'ha de fer important, és a dir, quines seran les àncores del seu projecte. Haurà obtingut al tancament de la sessió el seu briefing de concepte a partir del qual treballarà el projecte.
- Es treballarà la Tool Box de cada cas i es farà una presentació per a determinar el layout i els moodboards que regiran el desenvolupament del projecte i que haurien de detallar.
- Es debatrà sobre la visualització dels nous conceptes detallats i es justificarà l'elecció de tots els components: especialment, mobiliari, il·luminació, representació de la Marca a l'interior, colors i textures.
- Es debatrà de forma continuada el projecte amb agents del món empresarial, per aprendre de forma real quina és la dinàmica amb la qual es trobarà.
- Es defensarà el projecte davant del tribunal que haurà d'entendre el perquè de la seva elecció, les palanques motores i la solució per la qual s'ha optat. Es posarà l'alumne en una situació real perquè faci l'exercici d'improvisació de justificació de solucions.
 

Aclariments

Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.
 
PREUS I MATRÍCULA
 
Preus del Postgrau:
3.200 € / 2.800 € / 2.400 €
 
10% descompte per matriculació a tot el Postgrau:
2.880 € / 2.520 € / 2.160 €
 
10% descompte addicional per matriculació al Postgrau abans del 13.02.18:
2.560 € / 2.240 € / 1.920 €  (Preus actius)
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE