ESert
CAMPUS PROFESSIONAL: Jornada Monogràfica Rehabilitació
EBC4171004
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Dijous 26 d'octubre, de 10 a 15 h,
Horari

De 10.00 a 15.00 h,
Durada 5 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres tècnics i professionals interessats en el camp de la rehabilitació, que vulguin coneixer els productes que ofereix el mercat i la indústria en aquests moments.

Objectius

Es presentaran les darreres novetats en l’àmbit de la rehabilitació, especialment aquelles solucions destinades als projectes de rehabilitació (residencial i terciari) amb l’objectiu de reduir el consum energètic, garantir el confort ambiental dels espais i produir estalvi econòmic. 

La jornada s'estructura en conferències tècniques de 45 minuts cadascuna on els tècnics de cada empresa explicaran els criteris d'ús de cada producte per aconseguir les màximes prestacions i la més alta qualitat en el resultat. Com a complement, a l'espai Picasso de plaça Nova, les empreses exposaran els seus productes per poder observar in situ la seva forma d'aplicació i s'exposaran els elements i materials especialment disenyats per aconseguir millors prestacions en els projectes. Es planteja com un espai de networking empreses-arquitectes assistents, amb un càtering que oferiran les empreses participants.

Descarrega't el programa de la jornada

Programa

 10:00 - 10:45 h    NEGRE CASAOLIVA: AÏLLAR, CONTROLAR I ASSEGURAR ESPAIS AMB ACER I ALUMINI.

La seguretat, el control i el confort són les bases per a un bon tancament. A través de casos pràctic, es mostraran sistemes d'acer i alumini que incorporen atributs que ajuden a aconseguir una major eficiència energètica, autogestió dels accessos mitjançant seguretat anticipada i un major confort amb el control de subministraments. Es mostraran sistemes d'alumini i acer amb vidres tallafocs, sistemes de seguretat anti-intrusió i control d'accessos Simply Smart i Smart Active. Ponent: Josep Casaoliva, gerent i director comercial.

10:45 - 11:30 h  SOMFY: MÀXIMA LLUM NATURAL, MÍNIM CONSUM ENERGÈTIC.

La façana dinàmica Somfy és el primer control energètic de l'edifici que millora el confort lumÍnic i tèrmic dels usuaris al incrementar la il·luminació natural reduint el consum de llum artificial i la climatització. Amb el control solar es redueix el consum d'energia a l'edifici i es contribueix a la reducció d'emissions de CO2 per aconseguir edificis de consum quasi nul. A través de casos pràctics, s'explicaran sistemes de control solar automàtic, la transmitància lumínica i tèrmica i els consums energètics en relació a la climatització i il·luminació. Ponent: Albert López, arquitecte

11:30  Pausa cafè

11:45 - 12:30 h  REVESTECH: REHABILITACIÓ DE COBERTES I TERRASSES. SISTEMA DRY80.

Sistema DRY80 d'impermeabilització de cobertes i terrasses, que permet la seva instal·lació sobre paviment ceràmic ja existent i superfícies de ciment i formigó. S'explicaran les característiques tècniques, la seva instal·lació, solucions constructives i punts singulars, a més d'altres sistemes Revestech i novetats en plats de dutxa a nivell. Ponent: Juan Manuel Rey, director tècnic.

12:30 - 13:15 h  MURPROTEC. HUMITATS MÉS FREQÜENTS

Les humitats provoquen patologies en els edificis que poden arribar a tenir conseqüències irreversibles en els fonaments i en l'estructura de l'edifici. Per aquest motiu les humitats són un assumpte de vital importància per a arquitectes i professionals de la construcció, especialment en projectes de rehabilitació. Des de diferents punts de vista, s'explicaran les patologies més importants, la seva procedència i possibles solucions definitives. Ponent: Ignacio Lago, director de Murprotec Catalunya

13:15 h  Demostracions de productes i sistemes a l'espai expositiu de l'Espai Picasso del COAC, a càrrec de les empreses participants. S'exposaran elements i materials especialment dissenyats per aconseguir les millors prestacions en les obres de rehabilitació. Un lloc de trobada entre l'arquitecte i l'empresa on intercanviar experiències i fer consultes als tècnics experts.

14:00 h  Espai de networking empreses-assistents, amb càtering gentilesa de les empreses participants.

 

EMPRESES PATICIPANTS:

                     

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la qual prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Dijous 26 d'octubre, de 10 a 15 h,
Horari

De 10.00 a 15.00 h,
Durada 5 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.