ESert
Curs de fonamentació i reconeixement dels terrenys
EOL1171101
COAC

Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els divendres 10, 17 i 24 de novembre del 2017 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Jordi Ferrer López,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, estudiants d'arquitectura i altres tècnics.

Objectius

Aquest curs està dirigit a tots aquells professionals i estudiants interessats en conèixer i analitzar els diversos tipus de terrenys existents que podem trobar en la fonamentació d’edificis.

Analitzarem les seves característiques químiques, les seves propietats mecàniques i el seu comportament davant les càrregues transmeses per les fonamentacions així com les característiques pròpies i particularitats dels diversos sistemes de fonamentació possibles.

Programa

La responsabilitat del reconeixement del terreny per a una bona fonamentació un cop realitzada l’excavació  recau en la figura de l’arquitecte. Un bon ull clínic pel reconeixement dels terrenys abans de començar la fonamentació és bàsic per a poder evitar possibles futures patologies de l’edifici. 

Amb aquest curs vol donar la bases per saber reconèixer els terrenys des d’un punt de vista pràctic i visual i la tipologia de fonamentació que més s’hi adiu, un paper que com a tècnics prenem en la fase de redacció del projecte i comprovem a l’obra.

A càrrec d’en Jordi Ferrer, geòleg de Lithos i el doctor arquitecte Miquel Llorens Sulivera, arquitecte de GMK. Advanced Materials Analysis for Structural Design (AMADE) de la Universitat de Girona.

PROGRAMA:

 

10/11/2017 IDENTIFICACIÓ DIRECTAMENT AL CAMP

Observació de l’entorn d’Olot

Relleus respecte a la composició geològica.

Identificació dels  materials aflorants i subaflorants a l’entorn d’Olot.

Diferenciació entre sòls i roca. Per un geòleg, per un enginyer geòleg.

Diferents orígens de les roques.

Composició dels sòls.

Identificació paràmetres dels sòls i roques.

S’utilitzaran eines d’ús manual: brúixola, escleròmetre, martell, àcid clorhídric, …

DOCENT: Jordi Ferrer, geòleg de Lithos

 

17/11/2017 ANÀLISI DIRECTAMENT AL CAMP

Terreny-Estructura interacció.

Observació de l’entorn on s'actua.

Repercussions entre el sòl i les estructures.

Informació sobre el projecte.

Què volem dir amb el què diem dels terrenys? Interpretació i nomenclatures de les dades aportades pels geòlegs cap els receptors de les dades, tècnics en construcció.

Veure exemples de construccions i anàlisi de les adaptacions al subsòl.

DOCENT: Jordi Ferrer, geòleg de Lithos

 

24/17/2017 LES FONAMENTACIONS

Tipologia de fonamentacions

Quina fonamentació apliquem per a cada tipus de terreny?

Exemples de fonamentació adequada

Exemples de fonamentació inadequada.

 

DOCENT: Doctor arquitecte Miquel Llorens Sulivera, arquitecte de GMK. Advanced Materials Analysis for Structural Design (AMADE) de la Universitat de Girona.

 

Aclariments

NOTA : el curs es realitzarà a la FES, (Fundació Estudis Superiors), c. Joan Pere Fontanella, 3, Olot

NOTA 2: Aquest curs és fruit d'un conveni amb la FES.  

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Plaça Clarà, 12 - 1r
17800 Olot (Girona)
972 27 27 00

Dates
els divendres 10, 17 i 24 de novembre del 2017 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Jordi Ferrer López,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.