ESert
CAMPUS PROFESSIONAL DAISALUX: El valor del conjunt en la il·luminació d'emergència. Seguretat, minimalisme i integració
EBC4171011
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 24 d'octubre del 2017,
Horari

De 12 h a 14 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
David Pérez de Albéniz,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, aparelladors, constructors i els professionals relacionats amb el sector de la rehabilitació i l'obra nova.

Objectius

La il·luminació d'emergència, la senyalització d'evacuació i l'abalisament formen part de les instal·lacions de seguretat, principalment en els edificis de pública concurrència ja que els seus ocupants generalment desconeixen la geometria de l'edifici. L'estricta normativa no permet molta flexibilitat en la seva implantació.

Durant la jornada tècnica s'analitzaran les necessitats dels edificis, es plantejaran solucions basades en l'eficàcia i integració per tal de no comprometre l'experiència dels usuaris.

Programa

PROGRAMA
- Problemàtica actual i anàlisi de les necessitats en els edificis.
- Requisits luminotècnics en il·luminació d'emergència. Fotometria i procés òptic. Millora de l'eficàcia. Ergonomia visual: Uniformitat i adaptació visual.
- Requisits fotomètrics en la senyalització d'evacuació. Ergonomia visual: Contrast, nitidesa i acomodació visual.
- Il·luminació d'abalisament. Requisits i solucions.
- Tipus de font de llum LED utilitzada, radiació emesa. Electrònica i bateries.
Minimalisme, reducció de l'impacte visual i integració. Exemples.
Sostenibilitat. Perfil mediambiental de producte, manteniment i fi de vida.
Qualitat, marcatge CE, declaració UE. Altres tipus de certificació.
Com projectar fàcilment. Programari Daisa. Objectes BIM.

PONENT
David Pérez de Albéniz, assessor tècnic d'il·luminació
 
 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 24 d'octubre del 2017,
Horari

De 12 h a 14 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
David Pérez de Albéniz,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.