ESert
Gestió econòmica d'un despatx d'arquitectura (2a edició)
EBC3171201
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 11/12/17 al 18/12/17,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Josep Maria Gutiérrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
Arquitectes que vulguin aprofundir i analitzar la gestió econòmica del seu despatx o pels que vulguin preparar-se per a obrir el seu propi despatx.

 

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és la d’obtenir les eines i coneixements per ajudar a transformar un despatx en una empresa d’arquitectura.

Programa

Sessió 1 · dilluns 11/12/17 de 16:00 a 20:00h

 
Presentació
    Qui som
    Plantejament del curs
La situació de l’arquitecte:
1. L’estudi d’arquitectura com a empresa
    La necessitat d’organitzar-se com empresa
    Què és una empresa?
2. Càlcul d’honoraris
    Conseqüències d’un encàrrec
    Conceptes previs:
 -  La banalització de la professió
 -  Els arquitectes i el diner
 -  L’arquitecte vol guanyar diners
 -  L’arquitecte ha de saber guanyar diners
 -  Que fa l’arquitecte per guanyar diners
 -  Un últim consell
    Com calculem els honoraris?
    Segons barems COAC
    Segons hores invertides
    Càlcul per a l’Administració
3. La proposta d’honoraris
    La negociació
    El contracte
    Increment d’honoraris
4. La factura
    La necessitat de facturar
    Com facturar al llarg del projecte
    El seguiment de la factura
5. El control econòmic del projecte
    El Planning del projecte
    La necessitat d’apuntar les hores
    Control econòmic dels col·laboradors
6. La satisfacció del client
7. El control de la qualitat del treball (els certificats de qualitat)
    La falta de qualitat dels projectes dels arquitectes
    El “full de dades inicials” i “normativa aplicable”
    El “full de seguiment”
    El control del replanteig
    El “full de presentats”
    La satisfacció del client
8. Noves tendències: BIM
 
 
Sessió 2 · dilluns 18/12/17 de 16:00 a 20:00h
 
1. Criteris empresarials
    Filosofia empresarial. Principis i objectius
    Què? Com? Qui? Quan?
    Com muntar una empresa d’arquitectura? (i com desmuntar-la)
2. DAFO
    Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats
3. Pla de màrqueting
4. Control polític de l’empresa (organigrama)
    Consell d’administració
    Director general
    Gerent
5. Algunes reflexions
6. El pressupost anual (la carta de navegar de l’empresa)
    Decisions prèvies: costos directes o costos indirectes
    Previsió de vendes
    Previsió de despeses
    El cost hora promig
    Hores potencials
7. Anàlisi del pressupost
8. Control del pressupost. El compte de resultats
9. Advertències
10. Les inversions. Les amortitzacions 
11. Els beneficis
12. La tresoreria 
13. La pòlissa de crèdit

Aclariments

Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les presentacions preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 11/12/17 al 18/12/17,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Josep Maria Gutiérrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.