ESert
MONOGRÀFIC: Metodologia de pre-diagnosi estructural
AGF171023
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 23 d'octubre de 2017,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Josep Baquer Sistach, Arquitecte Tècnic; Jorge Blasco Miguel, Arquitecte i Enric Heredia Campmany-Gaudet, Arquitecte Tècnic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFMC.

Objectius

La ITE-ACE cobreix el forat existent entre les ITE, segons l'actual decret 67/2015, i les diagnosis estructurals complertes.

És un sistema guiat de pre-diagnosi per l'edificació.

En funció d'un seguit de dades bàsiques de l'edifici, es calibra el grau de prospecció i anàlisi dels sistemes estructurals que composen l'edifici, així com la qualificació justificada de les possibles deficiències detectades.

Tot resta documentat i organitzar a fi efecte de deixar constància de la feina realitzada i coherència de les recomanacions que d'ella es deriven relatives a l'estat de conservació de l'estructura: Acceptable, Diagnosi complerta, Inspeccions periòdiques o Intervenció (reparació, reforç, substitucions, etc).

Programa

Aclariments

Els membres de l'AAEPFMC, AUS, AAUC, AADIPA, AJAC i AASAP, tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (12€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit
 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.

Per a qualsevol consulta sobre el curs, us podeu dirigir a Marta Marín, Departament d'Agrupacions del COAC: agrupacions@coac.net o al telèfon 93.306.78.28
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 23 d'octubre de 2017,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Josep Baquer Sistach, Arquitecte Tècnic; Jorge Blasco Miguel, Arquitecte i Enric Heredia Campmany-Gaudet, Arquitecte Tècnic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.