ESert
Jornada Sostenibilitat, Eficiència energètica i NZEB - Llei del canvi climàtic
EBC4171203
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
El 19/12/2017,
Horari

De 16:00 a 18:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats que vulguin adquirir la capacitat de desenvolupar i oferir projectes d'edificació (obra nova i rehabilitació) adequats a les exigències actuals de qualitat ambiental, en concret en l’àmbit dels edificis de consum quasi nul.

Objectius

L'objectiu de la jornada és situar l'eficiència energètica en el context de la sostenibilitat de l'edificació com a objectiu. S'analitzaran les possibles estratègies d'actuació des del projecte.
El NZEB es converteix en la referència normativa obligada. A la jornada es farà una reflexió del compliment d'aquesta exigència en relació a condicionants tan clars com la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.

 

Programa

1a part: Sostenibilitat i eficiència energètica de l'edificació
-Diagnòstic de la situació actual
-Estratègies d'intervenció des del projecte
 
2a part: Oportunitats i reptes
- L'edifici nZEB com a oportunitat
- La qualitat de l'aire de les ciutats com a repte

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
El 19/12/2017,
Horari

De 16:00 a 18:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Fabián López, doctor arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.