ESert
Jornada Ecomaterials, un repte a curt termini
EBC4171014
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
El 16/11/2017,
Horari

De 16:00 a 18:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Albert Sagrera, arquitecte / Gerardo Wadel, doctor arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats que vulguin adquirir la capacitat de desenvolupar i oferir projectes d'edificació (obra nova i rehabilitació) adequats a les exigències actuals de qualitat ambiental, en concret en l’àmbit dels materials de construcció.

 

Objectius

La construcció i l'ús d'edificis en la UE representen al voltant de la meitat dels materials que extraiem i de l'energia que utilitzem i aproximadament un terç de l'aigua que consumim. El sector genera així mateix entorn d'un terç de tots els residus. Una part important d’aquest impacte es deu a l’extracció, fabricació i ús dels materials de construcció. Les polítiques actuals per reduir l’impacte del sector es centren en l’etapa d’ús de l’edifici però ja estan començant a incidir a través de l’economia circular, els sistemes voluntaris de certificació ambiental (VERDE, BREEAM, DGNB, LEED) i el sistema d’avaluació ambiental (de moment, voluntari) LEVEL(s) de la Unió Europea, aplicables a l’edificació. 
 
Conèixer quin és aquest impacte i les estratègies per reduir-lo, quin són els nous requeriments normatius a curt i mig termini, quines metodologies es poden aplicar en el dia a dia del despatx i veure exemples concrets és fonamental per poder desenvolupar projectes d’edificació que puguin assolir el repte de la sostenibilitat. 

Programa

Primera part
Context: materials i edificació
Estratègies de millora
Marc normatiu
Exemples
 
Segona part
Mètode qualitatiu d’anàlisi de l’impacte ambiental dels materials. Eines i fonts d’informació
Mètode quantitatiu simplificat d’anàlisi de l’impacte ambiental dels materials. Eines i fonts d’informació
Exemples
 
Tercera part
Debat amb els participants
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
El 16/11/2017,
Horari

De 16:00 a 18:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Albert Sagrera, arquitecte / Gerardo Wadel, doctor arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.